Strana zelených si každoročně připomíná Mezinárodní den lidských práv a upozorňuje na jejich důležitost v demokratické a civilizované společnosti. Letos se k Mezinárodnímu dni Zelení připojili k výzvě českých a slovenských sinologů k uzavření převýchovných táborů v Číně a také k výzvě na podporu novozélandské profesorky Anne Brady.

„Lidská práva jsou univerzální hodnotou, které si váží všechny demokratické země. Neexistuje svoboda bez dodržování lidských práv. Je povinností obyvatel svobodného světa pomáhat lidem v zemích, kde se lidská práva opakovaně porušují,“ říká Petr Štěpánek, předseda Strany zelených.

Zelení upozorňují, že mnoha lidem na Zemi jsou stále lidská práva upírána a to dokonce vládnoucími režimy v zemích, kde žijí. Proto vyzývají českou veřejnost, aby se rovněž připojila k podpoře těchto dvou výzev a k boji za lidská práva.

Čínská lidová republika má dlouhodobý deficit v dodržování lidských práv. Zacházení s Tibeťany v Tibetu a s Ujgury v Ujgurské autonomní oblasti Sin-tiang je často v rozporu s Listinou základních práv a svobod a na ni navazujícími, většinou států světa uznanými, dokumenty a dohodami o lidských právech. Zatímco zoufalá situace Tibeťanů v Tibetu je více či méně známou skutečností, obdobná situace Ujgurů není v České republice příliš známá. V současné době je z 11 milionového národa Ujgurů 1 milion v tzv. převýchovných táborech a ostatní čelí omezování náboženských a občanských svobod. V převýchovných táborech jsou Ujgurové nuceni zříci se svého náboženství a probíhají na nich pokusy o indoktrinaci čínským komunismem a nacionalismem.

„Už jen samotná existence táborů v nichž je násilně držen a převychováván milion lidí jasně ukazuje, že Čína stále není civilizovaným státem 21. století. Podobný represivní systém má totiž v dnešní době na Zemi jen KLDR,“ hodnotí Bronislav Tomek, vedoucí Odborné sekce pro lidská práva Strany zelených.

Represivní aktivity čínských bezpečnostních orgánů často přesahují hranice Číny i politiky a mohou zasahovat až do akademické sféry vědy a výzkumu. Cílem útoků se stala i novozélandská profesorka Anne-Marie Brady, která zkoumá vliv čínské komunistické strany v místní politice. K mezinárodnímu otevřenému dopisu na její podporu se Zelení taktéž připojují.