Od roku 2008 je 2. duben Světovým dnem porozumění autismu. Dle zveřejněných odhadů může být tímto vývojovým duševním postižením zasaženo až 200 000 lidí v ČR. Zelení si proto dnes připomínají Světový den porozumění autismu a vyzývají k všeobecné solidaritě se zdravotně postiženými.

Průměrná délka života autistek a autistů je 36 let.
V ČR je 84 % autistů a autistek v produktivním věku nezaměstnaných.
Mezi lidmi bez domova tvoří autistky a autisté 12,4 %.
40 % autistek a 21 % autistů se během svého života pokusí o sebevraždu.

„Jsem ráda, že Světový den porozumění autismu existuje a že si ho připomínáme. Autistky i autisté jsou nedílnou součástí jak této společnosti, tak Strany zelených. Cílem by nemělo být jen zvýšit o autismu povědomí, ale také zlepšovat jeho přijetí ve společnosti. Kromě toho, že autismus přináší spoustu negativ, přináší i spoustu pozitiv: upřímnost, vytrvalost, smysl pro detail a citlivost,“ říká Ivana Recmanová, autistka a zástupkyně vedoucího Odborné sekce pro lidská práva Strany zelených.

Zelení upozorňují, že autistky a autisté tvoří jen menší část z celkového počtu zdravotně postižených lidí v České republice. V Česku více než 425 000 lidí pobírá invalidní důchody, ale skutečný počet zdravotně postižených lidí je vyšší, protože někteří postižení, například někteří autisté nebo děti, nepobírají invalidní důchod. Zelení vyzývají k všeobecné solidaritě s postiženými lidmi, kteří neměli to štěstí se narodit bez vážných zdravotních problémů nebo během svého života utrpěli úraz či nemoc s trvalými zdravotními následky.

„Některé totalitní režimy zdravotně postižené přímo likvidovaly, aby se v populaci nešířily dědičné nemoci, a jiné je ostrakizovaly kvůli jejich snížené pracovní schopnosti. Demokratické režimy založené na idejích humanismu by měly být se zdravotně postiženými lidmi solidární, a to nejen v právech, ale v dnešní době především v možnostech uplatnění a integrace ve společnosti,“ říká Bronislav Tomek, vedoucí Odborné sekce pro lidská práva Strany zelených, a dodává: „Jak žijí zdravotně postižení, je vizitkou každé civilizované společnosti, protože právě oni často patří k těm úplně nejbezmocnějším.“

Podívejte se také na rozhovor s I. Recmanovou na DVTV.