Pražská Trojkoalice (Strana zelených, KDU-ČSL, STAN) usiluje o rychlé dokončení Městského okruhu, proto dnes podpořila záměr na zpracování projektové dokumentace. Na stole nyní leží dvě možnosti, jak dokončit Městský okruh. Zadávací dokumentace pro zpracovatele projektu bude připravena s respektem k tomu, že o finální variantě dosud rozhodnuto nebylo.

„Trojkoalice upřednostňuje vedení MO zahloubenými Holešovičkami, Libereckou, Kbelskou a Průmyslovou, tedy z části po stávajících komunikacích, které budou rekonstruované a upravené pro nový dopravní režim. Na trase má být několik tunelových úseků, mj. v Holešovičkách nebo v celém úseku mezi ulicemi Kolbenovou a Poděbradskou. Naopak v oblasti Průmyslové, kde není obytná zástavba, by okruh vedl po povrchu. Pro tuto variantu zpracovává město podrobnou studii, tak aby byla plně srovnatelná s trasou, která byla projednávána v procesu EIA,“ říká spolupředseda Strany zelených v Praze Ondřej Mirovský.

“Libeň, Žižkov i Malešice musí být ochráněny před devastací obřími mimoúrovňovými křižovatkami. Investor městského okruhu se musí vyrovnat s řadou podmínek z posudku o vlivu na životní prostředí. Mimo jiné s tím, že podmínkou zprovoznění vnitřního okruhu je existence vnějšího silničního obchvatu Prahy, aby nehrozilo nebezpečí, že vnitřní okruh bude zneužíván pro nákladní tranzit. Další podmínkou zprovoznění okruhu je také zavedení nízkoemisní zóny a mýtného systému,” konstatuje Petra Kolínská, náměstkyně pražské primátorky.

„Při přípravě městského okruhu je důležité posuzovat také finanční náročnost projektu. Nechceme opakovat situaci z období výstavby tunelu Blanka, kdy se zcela zastavily investice do oprav komunikací, technické vybavenosti, sportovišť a školských zařízení. I proto je důležité rozpracovat variantu, která je levnější v řádu miliard,“ uvedla Jana Plamínková, radní pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí.