V sobotu 7. 4. se uskuteční tradiční úklidová akce Ukliďme Česko. Zelení se jako každý rok zapojí ve velkém počtu. Desítky základních organizací pořádají vlastní úklidové akce, další se připojují k jiným lokálním úklidům. Celkově se zapojí téměř 300 členek a členů Zelených.

Na mnoha místech Zelení před lety s uklízecími akcemi začínali v počtu několika málo lidí. Dnes se k nim přidává čím dál více lidí z řad veřejnosti, jako například v Teplicích či v městské části Brno-Komín, kde díky zelené starostce Miladě Blatné organizuje akci tento rok radnice.

„Péče o veřejný prostor je dlouhodobě jedno z nejdůležitějších témat Strany zelených. Jsme rádi, že stále více lidem přijde normální přiložit ruku k dílu a uklízet veřejný nepořádek ve svém okolí. Žijeme v něm ostatně všichni společně,“ říká Magdalena Davis, 1. místopředsedkyně Strany zelených.

Mnoho míst je právě díky Ukliďme Česko čistších a přístupnějších. Jedním z nich je slatinský mokřad v Praze mezi Vršovicemi a Michlí. Do této biologicky zajímavé lokality byl ale řadu let navážen stavební odpad a vzniklo zde několik černých skládek. Po posledních úklidech místní organizace Zelených na Praze 10 už je situace výrazně lepší.

Jinde je úklid možností upozornit na danou lokalitu a její problémy širokou veřejnost. Tak je tomu i v případě zelené pardubické organizace, která v rámci Iniciativy přírodní park Červeňák, jíž jsou pardubičtí Zelení členy, uklízí bývalý vojenský prostor. Červeňák je unikátní kus přírody ve městě, jenž má být znehodnocen výstavbou silniční propojky. V rámci iniciativy společně s dalšími sdruženími a spolky bojují Zelení za zachování tohoto místa a získání tohoto prostoru do vlastnictví města.

Na aktuální problém města upozorní i Zelení z Brna-střed, kteří letos uklidí část takzvaného jižního centra – nevyužitého prostoru, kam by mělo být v případě rozhodnutí vlády přesunuto brněnské nádraží. Tato část města by mohl být pro rozvoj využita i jinak, na což chtějí Zelení, kteří dlouhodobě podporují nádraží v centru Brna, upozornit.

Ukliďme Česko může přinést i nečekaná propojení. V roce 2013 uklízeli Zelení z Prahy 5 kopec Děvín, který je součástí přírodní rezervace Prokopské a Dalejské údolí. Do úklidu se zapojily i děti ze Zařízení pro děti – cizince, Střediska výchovné péče, jehož hlavní činností je integrace nezletilých dětí – cizinců bez doprovodu v České republice. Zelení s dětmi nasbírali dvě desítky pytlů odpadu. Při úklidu děti zpovídaly zelené zastupitele, zajímalo je například, jak v Česku funguje komunální politika.

Věříme, že i letos pomůže akce Ukliďme Česko propojit mnoho aktivních občanů a zlepšit život na mnoha místech České republiky.