Ve středočeském Jílovém se díky zeleným zastupitelům zavádí od příštího roku „participativní rozpočet“. Na projekty občanů byl vyčleněn 1 milion Kč. V Česku tak přibyla další obec, ve které mohou rezidenti přímo rozhodovat o tom, kam budou směřovat obecní peníze.

Jedním ze základních principů zelené politiky je podpora aktivní účasti občanů na rozhodování místních samospráv. Moderním nástrojem, který Zelení dlouhodobě prosazují, je tzv. participativní rozpočtování, čímž se rozumí vyčlenění určité částky z celkového rozpočtu obce, o jejímž určení rozhodnou občané v hlasování. Než samotný výsledek hlasování, kdy se často rozhoduje mezi několika velice kvalitními projekty, je podstatnější, že občané mají příležitost se zamyslet nad tím, co jim v obci chybí, diskutovat s dalšími o svých prioritách i zažít, že i z pozice jednotlivce lze reálně ovlivnit hospodaření obce a proměnit její vzhled.

Participativní rozpočet se Zeleným podařilo zavést již v řadě měst. Nejnověji jej 9. prosince 2019 schválilo zastupitelstvo Jílového u Prahy. Participativní rozpočet má díky Zeleným i moravskoslezský Nový Jičín, kde je místostarostou Ondřej Syrovátka zvolený za Zelené, který má s participativním rozpočtem bohaté zkušenosti: „O dění ve městě se zajímám již dlouhá léta, a tak mám spoustu nápadů, co by se ještě dalo udělat. Patent na rozum ale nemám a vím, že dobré nápady mají i lidé, kteří se aktivní politiky straní. Proto jsem rád, že se nám podařilo participativní rozpočtování prosadit. Můžeme se tak vždy těšit na neotřelé nápady, se kterými naši spoluobčané – v roce 2020 již ve třetím ročníku – přijdou.“

Zavedení participativního rozpočtu nejen zvyšuje zájem občanů o svou obec, ale může také vést k většímu tlaku na transparentnost rozhodování. To se ale nemusí líbit všem. Své o tom vědí na Praze 8, kde se Zelení dostali v roce 2014 do zastupitelstva mimo jiné s programem participace občanů na rozpočtu. První ročník participativního rozpočtování se podařilo rozjet v roce 2016 a pokračoval po dva roky, během kterých bylo navrženo 71 projektů. V roce 2019 se ale současná koalice ve složení ODS + Svobodní, TOP09, STAN a Patrioti se rozhodla v projektu nepokračovat. Místní tak přišli o nástroj, jak přispět ke zlepšení místa, kde bydlí.


Autor úvodní fotografie: Honza Groh, licence Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported.