Senát ČR včera podpořil strategii Evropské komise, která povede ke snížení nadměrného využívání plastů a jejich dopadu na životní prostředí. Strategie by měla položit základy novému plastovému průmyslu, který při navrhování designu a výrobě plastů a plastových výrobků bude vycházet z nutnosti jejich opětovného použití nebo recyklace.

„Významnou úlohu v oběhovém hospodářství plastů budou hrát kromě inovací, výzkumu a produktového designu i parametry veřejných zakázek či specifických projektů na národní a regionální úrovni, na což senát také upozorňuje,” dodává k tomu senátor za Stranu zelených Petr Orel, člen Výboru pro záležitosti EU a zpravodaj těchto senátních tisků.

Senát ve svém usnesení zároveň poukazuje na skutečnost, že ve strategii není dostatečně zdůrazněna první priorita odpadového hospodářství, totiž prevence vzniku odpadů. Hlavním problémem je i podle Zelených především nadprodukce velmi levného plastu, jemuž nemohou přírodní materiály ani recyklovaný plast z důvodu vyšších výrobních nákladů konkurovat. Senát proto vyzval Evropskou komisi k opatřením, která budou tyto druhy plastových výrobků minimalizovat.

Za zásadní pak Senát považuje zvyšování obecného povědomí o negativním vlivu plastů na životní prostředí a dostupnost informací o obsahu nebezpečných látek v plastových produktech.

„Toto usnesení velmi vítáme, protože Senát jím ve své podstatě deklaruje svoji součinnost k budoucím legislativním změnám, které bude v ČR v souvislosti s touto problematikou nutné přijmout,” dodává k tomu 1. místopředsedkyně Zelených Magdalena Davis.