Členské příspěvky

Dle Stanov SZ musí každý člen strany řádně a včas platit členské příspěvky ve výši stanovené v Hospodářském řádu SZ. Zde naleznete souhrn informací k jejich platbě.

Sazby členských příspěvků:

  1. Základní: 600 Kč/rok
  2. Doporučená: 1 500 Kč/rok
  3. Miniální: 350 Kč/rok (je určena osobám, kterým finanční situace nedovoluje platit příspěvek v základní výši)
  4. V případě vstupu do SZ v posledním čtvrtletí daného roku platí jednotná sazba 250 Kč.
  5. Členové mohou SZ dobrovolně poskytnout i vyšší členské příspěvky, maximálně však do výše 49 999 Kč.

Příspěvky se platí bezhotovostně na centrální účet strany pro placení členských příspěvků: 2800146728/2010 vždy tak, aby bylo možné určit totožnost plátce, který musí být členem SZ nebo zájemcem o členství v SZ. Jako členové a členky SZ uveďte prosím do zprávy pro příjemce jméno a příjmení + příp. název Vaší ZO.

Termín pro placení členských příspěvků:

  • Nově vstupující členové/členky: do 1 měsíce od odeslání online přihlášky (členkou/členem se stáváte až poté, co zaplatíte členský příspěvek).
  • Stávající členové/členky: do 31. března daného roku.