Členské příspěvky

Dle Stanov SZ musí každý člen strany řádně a včas platit členské příspěvky ve výši stanovené v Hospodářském řádu SZ. Zde naleznete souhrn informací k jejich platbě.

Sazby členských příspěvků:

 1. Základní sazba členského příspěvku: 600 Kč/rok
 2. Doporučená sazba členského příspěvku: 1200 Kč/rok
 3. Miniální sazba členského příspěvku: 350 Kč/rok (je určena osobám, jejichž finanční situace jim nedovoluje platit základní příspěvek)
 4. V případě vstupu do SZ v posledním čtvrtletí daného roku platí jednotná sazba 150 Kč.
 5. Členové mohou SZ dobrovolně poskytnout i vyšší členské příspěvky, maximálně však do výše 49 999 Kč.

Příspěvky se platí:

 1. Pokladníkovi ZO veřejně na členské schůzi ZO. (Pokladník ověří totožnost plátce.)
 2. Bezhotovostně na centrální účet strany pro placení členských příspěvků vždy tak, aby bylo možné určit totožnost plátce.
 3. Pokladníkovi HK. (Pokladník ověří totožnost plátce.)

Bezhotovostní platba členského příspěvku:

 1. Číslo bankovního účtu: 2800146728/2010, Fio banka.
 2. Variabilní symbol: číslo členského průkazu nebo symbol vygenerovaný intranetovou databází (který vám sdělí předseda ZO nebo hlavní kancelář).

Termín pro placení členských příspěvků:

 • Nově vstupující členové: ihned po vstupu (členem se stává občan až poté, co zaplatí členský příspěvek).
 • Stávající členové: do 31. března daného roku.