Česká vláda v tichosti schválila dohodu s Německem o zlepšování splavnosti Labe a na spadnutí jsou první práce na oderské větvi kanálu Dunaj-Odra-Labe na hranicích s Polskem (DOL). Vše bez ohledu na převažující názory poukazující na negativní dopady a celkovou nekoncepčnost tohoto megalomanského projektu.

„V rámci veřejného slyšení v Senátu k problematice kanálu DOL zazněla celá řada vážných zpochybnění relevantnosti studie z jiných resortů (MŽP, MF, NKÚ), akademických pracovišť, výzkumných ústavů, univerzit či nevládních organizací. O tom, že rizika možných vlivů na životní prostředí byla vyhodnocena ve studii proveditelnosti zcela nadstandardně, je přesvědčen pouze resort ministra Havlíčka a zpracovatelé studie, a to je málo,“ říká senátor za Zelené Petr Orel.

Navíc říční nákladní doprava ve 21. století není v české kotlině rentabilní. Svůj dopravní význam mohla mít v dobách, kdy ještě nebyla vybudována železnice. „V našich podmínkách nedává projekt megalomanského kanálu smysl, na tom se shodnou nezávislí experti na dopravu i ekonomové. Lodní doprava v dnešní době rozhodně není “zadarmo”, jak často mylně argumentují příznivci kanálu. K miliardám korun utopených v betonu musíme totiž přičíst i nevyčíslitelnou cenu nenávratně zničené přírody,“ komentuje kontroverzní projekt DOL spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis.

Dohoda mezi českou a německou vládou o zlepšování splavnosti Labe pro nákladní lodní dopravu je velmi zpátečnická. Po desítkách let neúspěšných pokusů o lepší splavnost Labe a zbytečně vynaložených stovkách milionů korun by snad už všem zúčastněným mohlo být jasné, že přírodě neporučíme. Místo destruktivní regulace toku naší největší řeky musíme cennou krajinu v okolí Labe chránit, stejně jako chráněné a vzácné biotopy meandrující Odry.

„Společně s dalšími odborníky vyzýváme naši vládu, aby se vzdala iluze Labe jako významné vodní cesty a definitivně potopila Zemanův vysněný a zcela nesmyslný projekt plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe, který se splavněním Labe úzce souvisí,“ říká spolupředseda Zelených Michal Berg a závěrem vyzývá: „Zaměřme se místo toho na modernizaci železniční dopravy. Ušetříme stovky miliard z našich kapes i naši krajinu.“