Příští týden začíná nový školní rok a podle průzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude v českých školách chybět přinejmenším 6 000 pedagožek a pedagogů. Čerstvé absolventky a absolventi pedagogických oborů navíc často nemají zájem učit a průměrný věk vyučujících se zvyšuje – nyní přesahuje 47 let a třetina vyučujících se blíží důchodovému věku. Příští rok už má podle ministerstva chybět dokonce 11 000 učitelek a učitelů. Ministerstvo školství chce s nedostatkem vyučujících bojovat například tím, že umožní učit také absolventům nepedagogických oborů.

„Umožnění výuky nepedagogům je v zásadě správný krok, ale v této podobě jde spíše o hašení požáru, které se navíc podle návrhu novely týká jen druhého stupně základních a středních škol, zatímco s největším nedostatkem se potýkají mateřské školy a první stupně škol základních. Zvyšování platů je pak jednoznačně klíčové, ale nikoli samospásné – aby se učitelské povolání stalo skutečně atraktivním, je zapotřebí zavádění dalších benefitů a výhod, díky kterým bude moci konkurovat soukromé sféře, do které naše učitelky a učitelé často odcházejí,“ říká Magdalena Davis, 1. místopředsedkyně Zelených.

Zelení proto přicházejí se souborným návrhem opatření, která by měla přilákat nové zájemce a zájemkyně o pedagogické studium a učitelské povolání.

„Mladí lidé – tzv. generace Y a Z – podle průzkumů požadují především smysluplnou práci, kvalitní pracovní prostředí, možnosti růstu a takzvanou ‚work-life balance‘. Je proto nezbytné investovat nejen do platů, ale do vzdělávacího systému jako celku, aby školy mohly zkvalitňovat své pracovní prostředí, zavádět moderní technologie, najímat dostatek sil, snižovat poměr žáků na učitele a poskytovat další benefity. Česká republika totiž stále patří mezi země s nejnižšími celkovými výdaji na vzdělávání,“ říká jeden z expertů Zelených na vzdělávání Matouš Vencálek.

Konkrétně Zelení požadují např. snižování neúnosné administrativní zátěže, zavedení možnosti čerpat sick days či zavedení tvůrčího volna. Pomoci podle nich mohou také náborové příspěvky. V rámci pedagogického studia navrhují zvýšení objemu praxe při studiu, a ruku v ruce s plánovaným umožněním výuky nepedagogům má podle nich jít zavedení ročních kurzů otevřených studentkám a studentům všech vysokoškolských oborů. V neposlední řadě chtějí větší autonomii jak pro ředitele a ředitelky, tak pro učitele a učitelky.

Detailně jsou návrhy Zelených zpracovány v tomto přiloženém dokumentu.