Pro Evropu, a s ní i pro Českou republiku, existuje dobré a jednoduché řešení, jak získat miliardy na modernizaci ekonomiky nebo lepší veřejné služby jako školství a zdravotnictví. Je jím zdanění majetku superbohatých, jak ukazuje studie, kterou si nechala vypracovat Strana zelených. Podle studie by zdanění superbohatství, tedy majetku nad 111 milionů korun, sazbou 3.5 % přineslo do státního rozpočtu více než 58 miliard ročně. Tato daň by se přitom dotkla pouze zhruba 4200 osob v České republice.

“Není možné, aby daňovou zátěž nesli z velké míry zaměstnanci nebo důchodci. Náš návrh jasně ukazuje, jak můžeme jednoduše získat zdroje pro modernizaci Česka a potřebné investice. Chceme jím otevřít diskusi o tom, aby lidé s velmi vysokými majetky zaplatili svůj férový podíl na daních, aniž by se to negativně dotklo drtivé většiny lidí,” uvedla lídryně Strany zelených v evropských volbách Johanna Nejedlová.

Zdanění superbohatých přitom není něco, co by podporovali pouze Zelení jako strana, návrh má evidentně širokou podporu veřejnosti. Téměř dvě třetiny Čechů souhlasí s tím, že superbohatí by měli být více zdanění a v současnosti nepřispívají do státní rozpočtu spravedlivým dílem, oproti běžné populaci.

“Návrhy podporuje 63% respondentů reprezentativního průzkumu, které jsme si nechali zpracovat. Nadpoloviční většinu mají tyto návrhy u voličů v podstatě všech hlavních politických stran. Například i 58 % voličů ODS se zdaněním superbohatých souhlasí,” vysvětluje Nejedlová. Nejčastěji by takto vybrané peníze lidé chtěli použít na zdravotnictví, snížení zadlužení státu, dostupné bydlení a zlepšení školství.

Zelení poukazují i na to, že návrh má ekologickou rovinu. “Jedno procento nejbohatších lidí produkuje více emisí CO2 než nejchudší polovina světové populace. Je proto logické, aby se na ochraně klimatu a modernizaci ekonomiky superbohatí podíleli odpovídajícím způsobem,” dodala Nejedlová.

“Problémem je stará politická generace, která nemá odvahu, ani vůli takové jasné řešení přijmout – jak v Česku, tak na celoevropské úrovni. Buďto nechtějí nebo nemohou, protože jsou na superbohaté napojeni nebo jim jsou zavázáni. Proto potřebujeme v politice novou generaci, která se nebude bát rozumné řešení prosazovat,” dodala. Studie se inspirovala obdobnou daní, kterou nedávno zavedlo Španělsko, a věnuje se také způsobu stanovení hodnoty majetku a dalším praktickým krokům pro realizaci návrhu.

Studii pro Zelené jako podklad pro politickou debatu o variantách zdanění superbohatých vypracoval ekonom PhDr. Miroslav Palanský PhD., který je vedoucím výzkumu v Tax Justice Network, působí ve skupině CORPTAX na Univerzitě Karlově a je také výzkumným pracovníkem EU Tax Observatory. Navazuje na studii, kterou na celoevropské úrovni zpracovala frakce Greens/EFA v Evropském parlamentu.

Podrobnosti najdete na stránce https://volby.zeleni.cz/superbohatstvi.