Daniel Pitek

Kandidát do Senátu v obvodu č. 6 Louny – koalice Strany zelených, SENÁTOR 21, Pirátů a Liberálně ekologické strany

Jeho příběh

Narodil se v roce 1966 a je známý jako Sedlák pod Milešovkou. V srdci Českého středohoří chová ovce, krávy a koně. Zakládá tůně, rybníky a ovocné sady. Dlouhodobě se angažuje v ochraně české přírody a boji proti suchu. Zastává zásady zodpovědného hospodaření s krajinou. Je čelním představitelem programu ‘Pestrá krajina’ Asociace soukromého zemědělství.

V letech 2012 až 2017 byl členem Strany zelených. Je kandidátem do Senátu za hnutí SENÁTOR 21 s podporou České pirátské strany, Strany zelených a Liberálně ekologické strany.

 Profile Image

Trápí nás zmrzačená krajina a nízká podpora drobných a středních živnostníků


Zemědělské dotace jsou důležitým nástrojem, jak ovlivnit vzhled, strukturu krajiny, kvalitu půdy, úroveň biodiverzity, množství a kvalitu vody v krajině. Jsou to veřejné prostředky, vybrané z daní, a mají být vydávány ve veřejném zájmu. Tím není zvyšování zisků mamutích zemědělských podniků, ale právě pestrost venkova, zdravé životní prostředí, pestrost krajiny a podpora všech jejích funkcí důležitých pro celou společnost.
Tato schopnost krajiny a půdy nabývá vzhledem ke klimatickým změnám klíčové důležitosti a naše krajina vlivem špatného dlouhodobého zemědělského hospodaření tuto schopnost ztrácí. To musíme urychleně napravit a změnit systém dotací.

Web: DanielPitek.cz