„Je čas bojovat se změnou klimatu. Je čas chránit demokracii. Je čas postavit se nenávisti a rasismu. Je čas bojovat za sociální spravedlnost. Je čas změnit Evropu tak, aby mohla naplnit sny svých občanů.“ Těmito slovy začíná program Evropské strany zelených pro volby do evropského parlamentu, schválený na víkendovém kongresu v Berlíně. Evropští Zelení také zvolili dvojici lídrů, které je do těchto voleb povedou. Němka Ska Keller a Nizozemec Bas Eickhout budou hlavními postavami kampaně, která bude mít za cíl rozšířit „zelenou vlnu“ volebních úspěchů, jež zasáhla například Německo, Nizozemí nebo Belgii, na celoevropskou úroveň.

Ska Keller i Bas Eickhout jsou europoslanci od roku 2009. Keller, která je předsedkyní zelené frakce v europarlamentu, po svém zvolení uvedla, že Zelení mají v těchto volbách velkou zodpovědnost. „Evropa je pod útoky krajně pravicových stran, někdy i vládních, které chtějí zatáhnout Evropu zpátky k nacionalismu a omezit občanské svobody a demokracii. Jako Zelení chceme chránit Evropu a její hodnoty, změnit ji tak, aby byla více ekologická, sociální a demokratická. Budeme volbou pro ty, kteří se nechtějí účastnit debaty pouze o tom, zda chceme více nebo méně Evropy, ale že chceme lepší Evropu, která naplní očekávání svých občanů.“

Výsledky voleb a šance evropských zelených okomentoval Michal Berg, člen předsednictva European Green Party. „Dvojice kandidátů je dobrou volbou, i čeští Zelení podpořili právě je. Kongres v Berlíně byl plný optimismu, zelených úspěchů a naděje. Zelená vlna úspěchů jednotlivých stran v Evropě, ať už je to v Německu, Nizozemí, Lucembursku nebo Belgii, dává šanci na nejlepší úspěch v eurovolbách v historii. Aktuální prognózy odhadují náš výsledek na 8% celoevropsky,“ uvedl Michal Berg.

Kongresu se zúčastnila také česká delegace Strany zelených – předseda Petr Štěpánek a místopředsedkyně Magdalena Davis. Místopředsedkyně Davis okomentovala aktuální situaci v České republice. „Brzy se rozhodne o tom, jak budeme postupovat do evropských voleb. Na stole jsou zatím varianty společného postupu s některou jinou stranou, přičemž nejblíže nám jsou v tomto směru Piráti, protože v dosavadní historii byli pirátští europoslanci vždy členy zelené frakce v europarlamentu, ale musíme být připraveni i na varianty jiné. Na republikové radě 15. prosince si potom zvolíme naše kandidáty a kandidátky v primárkách,“ uvedla Magdalena Davis.

Evropští zelení schválili 12 priorit, se kterými půjdou do evropských voleb

Kongres v Berlíně schválil také programové priority a kompletní program pro volby do Evropského parlamentu.

 • Bojovat s klimatickou změnou ústupem od uhlí, podporou energetických úspor a přechodem na 100% obnovitelné zdroje energie
 • Investovat do zelené ekonomiky, výzkumu a inovací
 • Zajistit dostatečný minimální příjem ve všech zemích
 • Podporovat dodržování právního státu a základních práv, zvýšit transparentnost a bojovat s korupcí
 • Bránit právo na azyl a vytvořit legální a bezpečné způsoby migrace
 • Udělat z vlaků reálnou alternativu k letecké dopravě
 • Chránit zdraví občanů bojem se znečištěním ovzduší a vody, ukončit používání jednorázových plastů
 • Produkovat dobré lokální jídlo, bez pesticidů a GMO. Zemědělství bez krutosti na zvířatech
 • Zajistit svobodný přístup ke kvalitnímu vzdělání, spravedlivě placeným stážím a kvalitními pracovními místy pro mladé
 • Bojovat za daňovou spravedlnost
 • Prosazovat feministickou Evropu, bojovat s genderově podmíněným násilím a za rovná práva pro všechny
 • Zastavit export zbraní diktátorům a válčicícm stranám a naopak podporovat rozvoj

Kompletní text ke všem prioritám najdete v tomto dokumentu na webu europeangreens.eu.

Kompletní volební program pod názvem „Je na čase naplnit příslib lepší Evropy““ najdete také na zmíneném webu – zde je v anglické verzi. Předklad do českého jazyka připravujeme.