Pět zelených návrhů pro spravedlivější exekuce

Spravedlivější a efektivnější praxe exekucí: Se spravedlností se neobchoduje.

 

V roce 2016 bylo v Česku vedeno celkem přibližně 4,5 milionu exekucí proti 834 tisícům dlužníků. Zároveň neustále narůstá počet lidí, kteří mají více než jednu exekuci. To s sebou nese celou řadu problémů, které se dotýkají celé společnosti, a které je nutné aktivně a rázně řešit. Na současném systému exekucí vydělávají zejména někteří exekutoři, advokátní kanceláře a lichváři. Tratí naopak věřitelé, dlužníci a stát. Současný stav je závažným sociálním i morálním problémem. Se spravedlností se v právním státě neobchoduje.

Navrhujeme změny, které budou přínosné pro všechny. Dlužníci se mohou snadněji vymanit ze začarovaného kruhu a zařadit zpět do společnosti. Věřitelé mohou rychleji vymoci, co jim patří. Poctiví a féroví exekutoři mohou být hrdí, že vykonávají prospěšnou práci, která není zatížená špatnou pověstí. A celkově se uleví společnosti, která jinak musí nést negativní následky zadluženosti.

Jaké jsou naše návrhy na spravedlivější exekuce?

1

1. Místní příslušnost a slučování exekucí

 

K narovnání exekutorského prostředí pomůže zavedení místní příslušnost (teritoriality) exekutorů, alespoň na krajské úrovni. To znamená, že výkonem exekuce budou soudy pověřovat jednotlivé exekutory podle toho, ve kterém kraji sídlí jejich úřad, nikoli podle přání oprávněného (věřitele).

Pro zásadní snížení počtu exekucí dále navrhujeme povinné slučování více exekucí pod jednoho exekutora. Exekutora, který bude vymáhat sloučené exekuce, by určil soud právě podle místní příslušnosti.

2

2. Jednorázová amnestie dluhových příslušenství

Připravíme jednorázové odpuštění dluhových příslušenství (poplatků z prodlení a úroků z těchto poplatků) u dluhů vázaných na veřejnou sféru. To se může týkat například poplatků z prodlení a úroků u dluhů vztahujících se k obecnímu nájemnímu bydlení apod.

3

3. Vymáhání nesmí být jen byznys

Omezíme výši smluvních úroků z prodlení a odměny exekutorům. Vymáhání nemá být výnosným byznysem pro některé exekutory, ale má sloužit vždy primárně k zajištění pohledávek věřitelů.

4

4. Stanovíme maximální vymáhanou částku

Je třeba stanovit maximální hranici, na kterou může vymáhaná částka narůst. U bagatelních pohledávek může za současného stavu vymáhaná částka dosáhnout až desetinásobků původního dluhu. Vzhledem k tomu, že ze zákona se vymožené peníze v rámci exekuce započítávají primárně na úhradu nákladů spojených s vymáháním, dále na úroky a poplatky z prodlení a teprve v poslední řadě na původní dluh (jistinu), nastávají tak situace, kdy dlužník v rámci splátkového kalendáře sice dluh splácí, ale ten mu i nadále narůstá, přičemž finance jsou používány na nové a nové úkony exekutora, úroky rostou a věřitel není uspokojen vůbec.

5

5. Mírnější podmínky oddlužení

Zmírníme podmínky oddlužení v lichvářských soukromoprávních řízeních usnadněním osobního bankrotu. Samotné snížení počtu exekucí je důležité, ale je jen součástí komplexního řešení, které lidem pomůže z dluhové pasti.


Souhlasíte s těmito návrhy? Přispějte nám darem, abychom je mohli realizovat