Hlas pro Stranu zelených je hlasem pro:

1. ZDRAVÍ
Kvalitní potraviny samozřejmostí, ne luxusem. Zdravější jídlo ve školách a nemocnicích, přísnější kontrolu kvality potravin v obchodech a podporu místním zemědělcům.

2. DŮSTOJNÝ ŽIVOT
Garantované místo ve školce pro každé dítě od tří let. Dostupné bydlení pro mladé rodiny, seniory i lidi v nouzi. Konec platového znevýhodnění žen. Zavedení pečovatelské dovolené pro ty, kdo se starají o nemohoucí rodiče.

3.NIŽŠÍ ÚČTY ZA ENERGIE
Snížení účtů domácností za energie a pokračování programu Zelená úsporám.

4.ČISTÉ PROSTŘEDÍ
Ochranu krajiny a cenné přírody, čistší vzduch ve městech a obcích, lepší využití surovin díky vyšší míře třídění odpadů.

5.KVALITNÍ DOPRAVU
Pohodlnou a dostupnou veřejnou dopravu, modernizaci železnice a omezení kamionů.

6. EKONOMICKÉ OŽIVENÍ
Vznik desítek tisíc nových pracovních míst v perspektivních odvětvích. Inteligentní veřejné investice do energetických úspor, šetrných technologií a vzdělávání.

7. OCHRANU PŘED TĚŽAŘI A PLÝTVÁNÍM
Ochranu obyvatel obcí ohrožených těžbou uhlí, uranu či břidlicového plynu a nulovou veřejnou podporu pro investice ČEZu – už žádné Tunelíny.

8. ZKROCENÍ EXEKUTORŮ A HAZARDU
Konec nespravedlivému navyšování pokut, posílení práv spotřebitelů. Maximální omezení hazardu ve městech a obcích.

9. KULTURU A VZDĚLANOST
1% státního rozpočtu na kulturu. Veřejné vysoké školy bez školného.

10. DŮVĚRYHODNÝ A SPOLEHLIVÝ STÁT
Volné ruce ke stíhání korupce, majetková přiznání politiků, světlo do účtů politických stran a povinné zveřejňování smluv. Posílení nezávislosti veřejné správy a justice. Váš hlas pro spolehlivý stát sloužící občanům.


Na podrobný program