Jistoty a bezpečí

Zelená politika musí být solidární jak s přírodou, tak s lidmi. Skutečný pocit bezpečí a jistoty znamená, že máme dostupný domov, důstojný příjem a možnost založit rodinu.

Vysoké náklady na bydlení brání lidem vykročit do života, založit rodinu, přijmout důležitou a společensky odpovědnou práci. Potřebujeme zdravotní sestry, učitele a učitelky a pracující v sociálních službách. Ti zase potřebují někde bydlet. Proto podpoříme výstavbu nájemního bydlení ze strany státu a obcí. Tím se zvýší nabídka na trhu a bydlení se stane dostupnějším i pro ty, co nechtějí nebo nedosáhnou na hypotéky, tedy zejména mladé rodiny nebo lidi s nižšími příjmy.

Lidé už nebudou pracovat za zlomek mezd, než mají na západě. Zvýšíme minimální mzdu, aby pracující mohli žít, a ne jen přežívat. Zavedeme univerzální důchod minimálně deset tisíc plus zásluhovou složku. Ženy dostanou za stejnou práci zaplaceno stejně jako muži. Usnadníme slaďování pracovního a rodinného života a zavedeme výhodnější mateřskou i rodičovskou. Rodina nesmí být zátěž, ale radost. Podpoříme každého, kdo vychovává děti a stará se o své blízké – víme totiž, že i péče je práce a musíme se ji naučit ohodnocovat.

Málokdo se dostane na dno pouze vlastním přičiněním. Nedovolíme proto nikomu, aby se pásl na cizí bídě. Prosadíme zákon o sociálním bydlení a podpoříme obce v nabídce dostupných sociálních bytů a souvisejících služeb. Ukončíme byznys s chudobou na ubytovnách a zkrotíme i přebujelý a neefektivní systém exekucí.