Zelené kroky pro inovace a ekonomický rozvoj

Mezi ekonomickým rozvojem a ochranou přírody není žádné „nebo“.
Pro udržitelnou budoucnost potřebujeme obojí.

Jsou to právě moderní technologie, startupy a inovativní firmy, které všude ve světě táhnou přechod od fosilní ekonomiky k té udržitelné. Česko se nutně musí vydat po této cestě – jinak bude zaostávat.

Pět zelených kroků k pro inovativní ekonomiku:

1

1. Podpoříme výuku k podnikavosti

Musíme podporovat v našich lidech podnikavost, a to už i na školách, na kterých se v současné době o podnikání děti a mladí lidé v podstatě nic nedozvídají. Potřebujeme vizi, jak podporovat vznik a rozvoj moderních startupů, ale také usnadnit zakládání živností v nejrůznějších oborech, například pro ženy po rodičovské, které by si chtěly podnikání vyzkoušet. V Česku je mnoho schopných a šikovných lidí, kterým jen chybí trocha odvahy a podpory do začátku. Takovou podporu bychom jim chtěli poskytnout.

Silná podpora domácího podnikání, tedy firem vlastněných domácími vlastníky a domácího kapitálového trhu, je jednou z cest, jak posunout českou ekonomiku ze závislosti na méně kvalifikované práci, snížit odliv kapitálu do zahraničí a vymanit se z pasti nízkých mezd. Není lepší a bezpečnější cesta ke zvýšení prosperity země (vyšších mezd, vyššího výběru daní atd.) než je právě posílení domácích firem a domácího kapitálu.

2

2. Zrušíme investiční pobídky pro montovny, naopak podpoříme inovativní firmy

Jaká konkrétní opatření v tomto pomohou? Ač to zní banálně, stačí odkoukat co dělá například Německo či Švýcarsko. Česká republika má jeden příklad, jak dělat věci dobře, kterým je Jihomoravské inovační centrum v Brně. Takto kvalitní centrum by mělo být v každém kraji, například s odlišným tématickým zaměřením. Doba pobídek a daňových prázdnin zahraničním investorům již skončila a jakékoli aktivity v této oblasti, s výjimkou podpory těch nejinovativnějších oborů s přesahem do výzkumu a vývoje, považujeme za škodlivé.

3

3. Podpoříme inovativní startupy

Je třeba podporovat konzultační a mentorské týmy zkušených lidí, kteří pomáhají start-upům přenést se přes úvodní překážky v podnikání, na kterých se často ztroskotává. Ty nejúspěšnější systémy nejsou konkurenční, ale kolaborativní. Veřejná sféra by měla podporovat podnikatelské inkubátory, které umožňují začínajícím firmám růst bez nákladů. Podpoříme také investiční fond, ve kterém bude stát spoluinvestovat se soukromými investory. Tato kombinace investic sníží tlak na návratnost a umožní tak uskutečnit investice i tam, kde by je privátní investor neučinil, což jsou často ale velmi inovativní obory.

4

4. Zlepšíme a rozšíříme IT vzdělávání

Naše děti žijí s nejmodernější IT technikou od nejútlejšího věku, IT vzdělávání ve školách se ale s potřebami současné doby z velké části míjí. Potřebujeme vzbudit zájem o IT a vědu v dětech ve věku, kdy jsou ještě maximálně zvídavé, tedy na prvním a začátku druhého stupně základních škol. Rozšíření a zejména zkvalitnění a otevření výuky informačních technologií a obecně zájmu o vědu pomůže dětem získat dobré základy pro budoucnost, ve které bude schopnost spolupracovat s počítači a rozumět jejich fungování pro většinu profesí zásadní. Lidé, kteří budou schopni ovládat informační technologie, budou ohroženi automatizací a robotizací nejméně.

5

5. Podpoříme udržitelné a „zelené“ technologie

Specifickou podporu potřebují startupy a rozvíjející se firmy v oblasti „zelených technologií“. Ty mají kromě podpory ekonomického růstu důležitost také v přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku. Podpora může mít podobu například úlev z některých regulací nebo zjednodušeného přístupu k půjčkám či kontokorentním úvěrům – ty se ukazují lepším nástrojem než přímé dotace nebo daňové úlevy. Dotace mohou být vhodným nástrojem zejména pro začátek základního živnostenského podnikání, u větších firem by měly převažovat půjčky, investice a další forma kapitálové podpory. Daňové úlevy se pro začínající firmy nehodí, protože takové firmy obvykle nedosahují zisku a daně tedy neplatí.


Chcete, aby se Česko nasměrovalo k moderní a inovativní ekonomice? Zelení ví jak na to. Ekonomický rozvoj musí být udržitelný a inovativní, jinak zůstaneme navždy levnou montovnou.