Jiří Dienstbier

Kandidát do Senátu v obvodu č. 30 Kladno – koalice Strany zelených, ČSSD a Budoucnosti

Jeho příběh

Narodil se v roce 1969 ve Washingtonu, avšak vyrůstal v Praze, kde později působil jako právník. Děda Jiřího Dienstbiera byl v Kladně dvě desetiletí primářem interny a ředitelem kladenské nemocnice. V Kladně se narodil i jeho otec, stejnojmenný ministr zahraničních věcí z počátku devadesátých let. Ve volném čase se věnuje městskému včelaření.
V letech 2014–2016 byl ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Byl předsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Od roku 2011 je senátorem za volební obvod Kladno a Praha-západ, mandát získaný v doplňovacích volbách úspěšně obhájil na podzim 2014.

 Profile Image

Zásadovost, spravedlnost


Abychom si zachovali krajinu zelenou a úrodnou, potřebujeme v ní udržet vodu. Krajina potřebuje malé rybníky, meandry řek, zdravé lesy zadržující vláhu i rozumné hospodaření se zemědělskou půdou, které nevede k jejímu vysychání. Místo velkých polí do ní patří menší, osvěžená remízky, mezemi i alejemi. Na zemědělskou půdu nepatří další sklady ani hypermarkety. Je nezbytné postoupit s obnovou ploch po zastavené těžbě a průmyslové výrobě. Klima i krajinu musíme chránit co nejrychlejším přechodem na uhlíkově neutrální ekonomiku. Změna musí být sociálně spravedlivá, včetně zajištění dostupné energie.

Web: Dienstbier.cz