Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský oznámil, že ve volbách do Evropského parlamentu bude podporovat Stranu zelených. Jeho rozhodnutí dát hlas Zeleným je výrazem důvěry v politický program a vize strany i osobnost na čele kandidátky Johannu Nejedlovou.

„Nebudu váhat jim dát svůj hlas. Kandidátku vede Johanna Nejedlová, které si vážím za její práci na poli lidských práv,“ uvedl Rychetský.

Strana zelených se s panem Rychetským shoduje na tom, že chránit klima znamená také chránit lidská práva. Proto jsme jej požádali o vyjádření k nedávnému rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v žalobě švýcarských seniorek. „Na rozsudku Evropského soudu pro lidská práva je pozoruhodné především to, že ono porušení úmluvy spatřuje v nečinnosti. Jeho význam daleko překračuje hranice členských států Rady Evropy. Pro naše soudy i ostatní státní instituce totiž mají rozhodnutí štrasburského soudu pro lidská práva precendenční, tedy zavazující, charakter. Jsem rád, že se tomuto rozsudku hlásí i naše Strana zelených.“

Volby do Evropského parlamentu se budou konat od 7. do 8. června.