Johanna Nejedlová

Jmenuji se Johanna Nejedlová a jsem lídryní kandidátky do Evropského Parlamentu. Nemůžu jinak. Poslední dekádu v Česku pracuji na prosazování rovnoprávnosti, respektu a souhlasu. Cítím ale, že skutečně důležitou změnu lze zajistit jen v evropském měřítku. Český populismus nesmí přehlušit skutečně důležitá témata. Rovnost, lidská práva a planetu obyvatelnou i za stovky let.

Johanna Nejedlová

Ředitelka organizace Konsent | 33 let | 1. místo na kandidátce

Data jasně ukazují, že v Česku jsou navzdory polarizaci společnosti statisíce lidí, pro něž jsou progresivní témata prioritou. Tuzemská politika by vypadala úplně jinak, kdyby stála na hodnotách mladých lidí. Kdyby v ní byly adekvátně zastoupené životní zkušenosti žen, menšin, LGBTQ+ lidí. Nerada ale poukazuji na problémy, aniž bych hledala řešení. A řešení teď vidím jasné. Odstřihnout se od českého rybníčku plného populismu a prázdné polarizace a pracovat na posunu celé Evropy, a české pozice v ní, kupředu.

Zelení jsou pro mě dlouhodobě jedinou stranou, která bere témata rovnoprávnosti, klimatické změna a diverzity vážně. Jedinou stranou, která tahle témata považuje za svou prioritu, nikoliv za jedny z mnoha, která mohou počkat na později. Protože všechny ostatní strany to tak mají. Nemáme urgentnější problémy než řešit, jak zachránit tuhle planetu. Zelení pro mě taky jako jediná strana kladou důraz na lidská práva skutečně pro všechny.

Být “jen” aktivní občankou už nestačí. Od roku 2016, kdy jsem založila organizaci Konsent, pracuju v Česku na šíření rovnosti, respektu a souhlasu. Osmým rokem tak zlepšuju prostředí pro všechny, na něž nerespekt dopadá nejvíc. Konkrétně ve formě sexuálního násilí: oběťmi jsou většinou ženy a děti. A jen v ČR bývá znásilnění 12 000 ročně. Výsledek? Tahle práce má úspěch. Změnili jsme, jak Česko vnímá sexuální násilí, snížili obviňování obětí. Posunuli jsme, jak společnost vnímá prevenci a sexuální výchovu. Napravujeme legislativní chybu v nesprávné definici znásilnění a jednáme s ministerstvem o systémových změnách.

Narazila jsem ale na limity občanské společnosti. Pokud chci měnit věci efektivně, systémově, dlouhodobě a udržitelně, je potřeba posunout se dál. Z pozice nevládní organizace sice můžu mluvit s veřejností, ovlivňovat veřejnou debatu a s velkým vypětím sil přispět k dílčí změně legislativy. Abychom ale žili v Česku, které je progresivní a odpovídá na potřeby všech, musím toho udělat mnohem víc. A jinde. Evropský Parlament je pro to tou pravou platformou.

Současné výzvy totiž nemůžeme řešit jen na lokální úrovni. Poslanecká sněmovna, senát i většina krajů pro rovnost i řešení klimatické krize nedělají skoro nic. Jsem v tom vděčná za sílící Evropu, která se nebojí těmhle výzvám postupně čelit. Jedná se ale o diskusi, v níž Česko konečně musí mít svůj silný progresivní hlas. Téhle funkce se s radostí a zodpovědností ujmu.

Nárůst fašismu a konzervatismu zastavit jde. Chci žít ve svobodném světě. Vnímám nárůst fašismu a konzervatismu po celé EU a z kamarádíčkování českých politiků s maďarskými nebo italskými extremisty mě mrazí. Vnímám zákazy potratů, útoky na LGBTQ+ lidi a jiné menšiny v části Evropy. V Česku mne tak jako většinu veřejnosti trápí nedostatečná podpora rodin, opomíjené školství a nerovnost ilustrovaná třeba 20% pay gap – a nad tím vším klimatická krize. Tohle nejsou témata, o jejichž legitimitě máme diskutovat nebo je dokonce obhajovat. Jsou to reálná ohrožení základních lidských práv. Kandiduju, protože nechci dovolit, aby nadále byla přehlušována populistickou pěnou všedních dní. A věřím, že česká i evropská občanská společnost je natolik silná, že to půjde.

Pokud mě chcete podpořit do Evropského parlamentu, budu vděčná za váš finanční dar.Nemůžete darovat kartou? Darujte převodem zde


Na celou kandidátku Zelených do Evropských voleb 2024