Číslo Jméno Bydliště Věk Zaměstnání
1 Mgr. Věra Nováková Jablonec nad Nisou 42 advokátka, bývalá státní zástupkyně, specialistka na sociálně-právní ochranu dětí, spolupracovnice neziskové organizace Centrum Protěž pro podporu pěstounských rodin
2 PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. Liberec 35 ekonom, vysokoškolský učitel a vědecký pracovník Univerzity Karlovy, zastupitel Libereckého kraje a města Liberec
3 PhDr. Miroslav Hudec Česká Lípa 65 dětský psycholog a rodinný poradce, zastupitel města Česká Lípa, předseda regionální pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život, člen krajského výboru dopravy
4 Mgr. Jindřich Felcman Raspenava 33 právník, specialista na územní plánování a stavební právo, člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje
5 Bc. Zuzana Kocumová Liberec 37 zastupitelka Libereckého kraje (2012-2014 náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport), radní města Liberec, sportovkyně (dvojnásobná mistryně světa a Evropy ve Spartan Race, bývalá reprezentantka v běhu na lyžích)
6 Ing. Milan Přívratský Liberec 59 energetik, provozní ředitel TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o.
7 PhDr. Mgr. Ivan Langr Liberec 45 náměstek primátora města Liberec pro školství, sociální věci a kulturu; analytik veřejných politik, novinář, učitel
8 prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. Liberec 48 vysokoškolský učitel (nanotechnologie na TUL), radní města Liberec, předseda správní rady Společnosti pro Jizerské hory
9 Ing. Karolína Hrbková Liberec 35 architektka zahradní a krajinářské tvorby, náměstkyně primátora města Liberec pro veřejnou zeleň a životní prostředí, místopředsedkyně ekologické organizace Čmelák - Společnost přátel přírody
10 PaedDr. Milan Kubát Česká Lípa 68 ředitel Střední odborné školy a učiliště Česká Lípa, člen spolku Junák - český skaut a Společnosti pro trvale udržitelný život, ekolog, dendrolog, původně lesní technik
11 Miroslav Pröller Česká Lípa 46 manažer Svazku obcí Cyklostezka Varhany, vedoucí Centra pro vzdělávání a kulturu N. Oldřichov, předseda spolku Drobné památky severních Čech, člen spolku Junák - český skaut
12 Bc. Halina Doležalová Liberec 51 staniční sestra sterilizačního centra Krajské nemocnice Liberec, spoluzakladatelka hospicového hnutí v Liberci, členka Humanitní komise Rady města Liberec
13 Ing. Jakub Macek Jablonec nad Nisou 31 ekonom, specialista logistiky v General Electric, zastupitel města Jablonec nad Nisou, člen přípravného výboru referenda Jablonec bez hazardu
14 Mgr. Michal Panáček Česká Lípa 40 stavební historik, památkář, místopředseda spolku Drobné památky severních Čech, člen rady Sdružení pro stavebně-historický průzkum
15 Mgr. Jiřina Kučerová Česká Lípa 47 ředitelka Vodního hradu Lipý a Centra textilního tisku, ekonomka, socioložka
16 Mgr. Jiří Římánek Stvolínky 59 manažer, místopředseda představenstva Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N., zakladatel marketingové agentury v České Lípě a Liberci, člen krajského Výboru pro životní prostředí
17 Mgr. Jan Korytář Liberec 45 ekolog, náměstek primátora města Liberec pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, zastupitel Libereckého kraje, zakladatel a předseda ekologické organizace Čmelák - Společnost přátel přírody, zakladatel Krajského protikorupčního pracoviště

Chceme Česko moderní, zdravější a spravedlivější. Bez vás to ale nedáme. Přidejte se.

Podpořím zelené darem Přidám se k Zeleným