Dva týdny jednání klimatické konference v polských Katovicích nepřinesly pozitivní výsledek pro planetu. „Jednání mělo naplnit Pařížskou dohodu konkrétními politickými závazky jednotlivých zemí, které by umožnily udržet oteplování země o 2, nebo ještě lépe o 1.5 stupně. To se ale nenaplnilo,“ uvedl předseda Zelených Petr Štěpánek. „Je to velké zklamání. Ukázalo se, že máme velkou propast mezi tím, na co upozorňují vědci, a konkrétními kroky jednotlivých vlád,“ dodal.

Výsledkem jednání v Katovicích je pouze sada pravidel, které umožní sledovat naplňování Pařížské dohody. Ačkoli je toto podle představitelů vedení konference úspěch, protože tato jednotná pravidla doposud chyběla, pro samotné zmírňování změny klimatu je to málo.

„Samotná pravidla nás nezachrání. Státy promeškaly možnost přijmout konkrétní ambiciozní závazky snižování emisí skleníkových plynů,“ komentuje Petr Štěpánek. „Vinu na tom má také Česká republika. Vypouštíme na jednoho obyvatele deset tun CO2 ročně, v Evropské unii jsme v tomto ukazateli pátý největší, celosvětově dvacátý největší znečišťovatel. Jako takoví máme povinnost být ve snižování emisí mnohem aktivnější,“ dodal.

Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) v říjnu uvedl, že růst oteplování lze udržet na úrovni 1.5 stupně Celsia v porovnání s teplotou v předindustriálním období, ale vyžadovalo by to rychlé a hluboké změny. Zpráva IPCC tvrdí, že na tyto změny máme zhruba 12 let.

Zatímco mnohé země či regiony masivně investují do změn ve své energetice či dopravě, Česká republika jde opačným směrem. V tuto chvíli například probíhá proces povolení na rozšíření těžby na hnědouhelném dole Bílina. Spálení tisíců tun uhlí z tohoto dolu bude pro klima znamenat další ohrožení.

„Ministr Brabec, který vedl českou delegaci na klimatické konferenci, zřejmě naprosto nechápe závažnost situace. Podle zprávy IPCC musí lidstvo do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů oproti současnému stavu asi o 60 procent, jinak budou změny klimatu – a s nimi související vlny veder, záplavy, vymírání druhů v oceánech i na souši a katastrofální neúroda – nevratné. Česká republika musí být mnohem aktivnější, a to také prostřednictvím svého podílu v energetické firmě ČEZ, které patří většina nejšpinavějších elektráren,“ komentoval situaci Petr Štěpánek.