Pět zelených kroků pro boj s klimatickou změnou

Změna klimatu je jednou z největších civilizačních hrozeb současnosti, přesto čeští politici předstírají, že se vlastně nic neděje.

Část z nich dokonce existenci klimatických změn způsobených člověkem popírá. Česká republika má jedny z nejvyšších emisí CO2 na obyvatele v Evropě. Pařížskou dohodu jsme přitom ratifikovali jako poslední země EU. Bez Zelených ve sněmovně se situace nezlepší.

Přečtěte si naše plány pro energetiku.

1

1. Zrušíme usnesení vlády o prolomení limitů a postupně odstavíme uhelné elektrárny

Před dvěma lety vláda prolomila limity těžby uhlí na dole Bílina. Povrchová těžba hnědého uhlí přitom stojí za vážnou degradací životního prostředí na severu Čech. Zhoršuje kvalitu ovzduší a ničí estetický ráz krajiny. Spalování hnědého uhlí navíc významně přispívá ke klimatickým změnám. Pokud se chceme vyvarovat jejich nejhorším důsledkům, 80 % všech fosilních paliv musí zůstat v zemi.

Chceme revokovat usnesení vlády o prolomení limitů a definitivně odepsat zásoby uhlí za limity. Odstavíme zastaralé uhelné elektrárny, které stejně nevyrobí víc energie než v současnosti vyvážíme. Na severu Čech budeme investovat do nových zelených pracovních míst a do rekultivace krajiny. Zvýšíme poplatek z vydobytého uhlí na minimálně 10 %, aby rekultivaci krajiny neplatil stát, ale firmy, které mají z těžby zisk.

2

2. Podpoříme obnovitelné zdroje energie a energetické úspory

Přechod na bezuhlíkovou energetiku je nevyhnutelný. Musíme se rozhodnout, jestli chceme být společně s dalšími evropskými státy tahouny v moderních zelených technologiích nebo jestli si necháme ujet vlak. Prosadíme proto obnovení podpory pro solární panely na střechách nebo obnovitelné zdroje s majetkovou účastí obcí. Výrazně rozšíříme investiční podpory a výhodných úvěrů na pořízení obnovitelných zdrojů, bateriových systémů nebo zateplení objektů. Preferujeme postupný příklon od dotací k systému státem zajištěných či zvýhodněných půjček, které zpřístupní technologické a energetické inovace pro domácnosti nebo menší firmy za současného zapojení soukromých peněz, tedy s vyšším multiplikačním efektem.

Investice do obnovitelných zdrojů navíc přinesou nová dobře placená pracovní místa. Nejzelenější je ta elektřina, kterou jsme nemuseli vyrobit. Proto podpoříme energetické úspory v domácnostech i firmách.

3

3. Ekologická daňová reforma

Kdybychom započítali všechny vedlejší náklady energie z fosilních paliv, elektřina z obnovitelných zdrojů by už byla dávno levnější. Kdybychom započítali všechny vedlejší náklady používání chemických postřiků a umělých hnojiv, více zemědělců by se vracelo k postupům bližším přírodě. Vedlejší náklady, které nese někdo jiný než podnikatel či uživatel označuje ekonomická teorie jako negativní externality. Jedná se i například o zdravotní následky dýchání smogu, které neplatí provozovatelé uhelných elektráren, ale my všichni skrze zdravotní pojištění. Ekologická daňová reforma chce právě tyto vedlejší náklady řešit. Zaměříme se především na velké znečišťovatele. Větší daň za ekologicky škodlivý provoz přinese peníze do veřejného rozpočtu a navíc bude motivovat podnikatele k tolik potřebně modernizaci. Kdo znečišťuje, ať platí.

4

4. Prosadíme antifosilní zákon

Průmyslové podniky právem žádají od státu dlouhodobou jistotu, aby věděly, jaké
podmínky mají očekávat za deset, dvacet, třicet let. Po vzoru Velké Británie
navrhneme zákon, který stanoví konkrétní, závazné tempo snižování emisí
skleníkových plynů, konkrétně o 2 % ročně. Rozhýbeme tak investice do moderních
řešení – čisté energetiky a energetické renovace domů, pohodlné veřejné dopravy,
individuální a nákladní dopravy z obnovitelných zdrojů energie, snadné recyklace
nebo výroby místních potravin.

5

5. Zastavíme předražené investice do jaderné energie

Ušetříme stamiliardy korun ze státního rozpočtu a z peněženek spotřebitelů elektřiny odmítnutím veřejné finanční podpory pro stavbu nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně. Do ceny elektřiny navíc nejsou započítány ceny za rekultivaci krajiny po těžbě uranu či cena za odstraňování ekologických škod při možné havárii. Jadernou elektrárnu nelze rychle zapnout či vypnout, nezapadá tedy do mixu bezuhlíkové energetiky, pro kterou jsou hlavním problémem výkyvy množství vyrobené energie.