Koho Zelení podporují v senátních volbách 2018?

Netříštíme demokratické síly. V senátních volbách 2018 jsme se dokázali domluvit na podpoře společných kandidátů s dalšími stranami, abychom zvýšili šanci, že se do senátu dostanou proevropští kandidáti a kandidátky. Zde najdete jejich profily.

Daruji Zeleným na úspěch v senátu

Mikuláš Bek (Brno)

Kandidát koalice Zelení, TOP09, STAN, ODS. Web: www.mikulasbek.cz

Narodil jsem se v roce 1964 ve Šternberku. Vyrostl jsem ale v Praze, kam se moji rodiče přestěhovali. Po maturitě na bgymnáziu jsem v roce 1982 přišel poprvé do Brna jako student hudební vědy na tehdejší Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykově univerzitě.

Po vojenské službě jsem pokračoval ve studiu na Karlově univerzitě v Praze, kde jsem získal doktorát a kde jsem poté působil jako odborný asistent s občasným přednášením také na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Od roku 1999 vyučuji na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem nejprve působil jako vedoucí Ústavu hudební vědy, od roku 2004 jako prorektor pro strategii a vnější vztahy. Od roku 2011 jsem jejím rektorem. Zastávám i pozici místopředsedy České konference rektorů, která je zodpovědná za oblast vzdělávání.

V letech 2006 až 2010 jsou byl zastupitelem v Dambořicích, kde jsem do loňského roku žil. Od roku 2018 mám trvalé bydliště v Brně, za které jsem se rozhodl kandidovat do Senátu Parlamentu České republiky.

Proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu? Profese rektora mě za posledních sedm let mimo jiné naučila naslouchat druhým, snažit se v dialogu hledat náš společný zájem a ten potom důsledně obhajovat. Jsem si plně vědom relativně omezených legislativních možností samotného senátora, budu se ale v případě zvolení opírat o spolupráci s koaličními stranami. A mohu slíbit, že budu vždy bránit naše společné zájmy. Chci přispět k užší spolupráci politických sil, kterým záleží na svobodném vývoji naší země. I proto jsem rád za podporu čtyř politických stran, se kterými budu spolupracovat při prosazování svých politických priorit.

Zdeněk Bergman (Teplice)

Kandidát Senátor 21 s podporou Zelených, KDU-ČSL, Volba pro Teplice a Jsme PRO! kraj. Facebook: Zdeněk Bergman do senátu

Zdeněk Bergman se narodil v Teplicích, mládí prožil v Mošnově. Vystudoval matematiku a geografii na Univerzitě Karlově. Tamtéž v roce 1988 v rámci postgraduálního studia získal titul doktor přírodních věd. Učí na Gymnáziu Teplice, kde sám jako náctiletý studoval, od roku 1992 je jeho ředitelem. Pod jeho vedením se teplické gymnázium několikrát umístilo mezi patnáctkou nejlepších středních škol v celé republice. Čtyři roky působí také jako zastupitel za Volbu PRO! Teplice. Hovoří anglicky, rusky a německy. Jeho prioritou je přirozeně školství. Jako učitel a ředitel dbá na to, aby škola u studentů rozvíjela kritické myšlení.

„Teplicko a Bílinsko si zaslouží senátora, který se mu bude plně věnovat. O potřebách našeho regionu je málo slyšet a to chci změnit: jednak musíme aktivně řešit problémy (nízký věk dožití, znečištění prostředí, specifická skladba obyvatelstva), jednak je třeba uchopit příležitosti (budování nové infrastruktury, těžba v Krušných horách).

V Senátu posílím hlasy za lepší školství. Ze zkušenosti vím, že nejen vzdělávání, ale také výchova je klíčem k lepší budoucnosti regionu i celé země. Využiji k tomu své kontakty z kariéry ředitele velkého gymnázia.

Budu nás bránit zbytečné byrokracii. Státní správu chci transparentní a efektivní.
Senát chápu jako důležitý prvek našeho ústavního systému. Mám radost, že v dalších obvodech kandiduje mnoho skvělých osobností, se kterými budu rád spolupracovat.“

Jiří Drahoš (Praha 4)

Kandidát Zelených, KDU-ČSL, STAN a TOP09. Web: www.jiridrahos.cz

Proč kandiduji do senátu?
Česko i Prahu dáme dohromady jen společně. Nehledejme rozdíly, ale naopak to, co nás spojuje. V Preambuli Ústavy je napsáno, co bráníme. Jsou to jednoduchá slova: svoboda, lidská důstojnost, právní stát. Mluvím s mnoha lidmi a většina se mě ptá: co máme dělat, kde hledat naději? Hledejte lidi, s kterými se shodnete na společných zásadách. Vážím si každého, kdo tyto lidi spojuje, aby v tom nezůstali sami. Síla nepřátel svobody je právě v naší slabosti a naší osamělosti. Nejdůležitější je spojovat a dávat dohromady lidi, kteří budou ochotni pracovat na nové vizi pro Česko i Prahu. Protože většina současných problémů v našem městě i zemi pramení právě z nedostatku představy, kudy dál. Řeší se jednotlivosti a vlastní kapsa, nemyslí
se na celek. Jsem přesvědčen, že na „čtyřce“ tomu bude v těchto senátních volbách jinak.

V Senátu bych se chtěl zabývat:
– Obranou našich demokratických hodnot a dodržováním ústavy
– Celoživotním vzděláváním a modernizací školství
– Podporou moderních technologií, které budou šetrné k životnímu prostředí

„Čtyřce“ bych rád pomohl v těchto věcech:
– V Praze potřebujeme vizi rozvoje městské dopravy: dokončit okruh, postavit nové mosty,
opravit ty staré a pokračovat ve stavbě metra, nejdříve trasy D.
– Chytří lidé potřebují i chytré úřady a veřejný prostor. Proto podpořím praktické využití
projektu „chytrých měst“.
– Musíme lépe využívat pitnou, užitkovou a odpadní vodu v městské zástavbě.

Ivan Gabal (Praha 2 a Praha 3)

Kandidát Zelených s podporou TOP09. Web: www.gabal.cz

CHCETE POLITIKA, KTERÝ SE NEMUSÍ PARLAMENTNÍ PRÁCI UČIT?
Nejdu si do senátu sednout ani jako do čekárny na Hrad, ani jako nováček, který se musí vše učit od začátku. Hodlám zhodnotit zkušenosti z poslanecké sněmovny, své jméno i kontakty k tomu, aby Senát nabyl na významu, respektu a představoval skutečně výkonný a stabilizační prvek.

Chci silný senát a být v něm platným senátorem, který bude spíše síly sdružovat a nikoli drobit. Mým pravidlem je, že politika začíná tam, kde končí názorová shoda.

CHCETE POLITIKA, KTERÉMU MŮŽETE VĚŘIT?
– Od roku 2003 mám nepřetržitě, 3x obnovenou bezpečnostní prověrku Národním bezpečnostním úřadem na stupeň „T“ (tajné), která prověřuje veškeré finanční a majetkové poměry prověřeného i jeho bezpečnostní spolehlivost.
– Opakovanou prověrku na nejvyšší stupeň Přísně tajné má manželka Jana Hybášková, podle standardů NATO/EU.

CHCETE POLITIKA, KTERÝ PRÁCUJE S FAKTY?
– Od doby svého působení v Akademii věd, jsem zvyklý ověřovat své názory na faktech a datech.
– Opírat se o faktickou znalost se mi mnohokrát vyplatilo ve sněmovně. Zejména v agendách, kde je čísel nad hlavu, jako jsou rozpočty i naše výkonnost v mezinárodním srovnání.
– Hledat a znát fakta práci i debatu ulehčuje. V poslanecké práci mi to nakonec získalo respekt i mezi politicky zcela odlišně orientovanými kolegy a kolegyněmi.

CHCETE POLITIKA, KTERÝ UDRŽÍ ZÁPADNÍ KURZ NAŠÍ ZEMĚ?
– Jsme členy dvou klubů nejbohatších zemí světa, Evropské unie a NATO. Poskytují nám bezpečí, svobodu, jistotu do budoucnosti i solidaritu dalších států a kvalitu života západního světa. Na tomto kurzu nehodlám nic měnit, dělat kompromisy nebo ustupovat z něj. Ani z politických, ani hospodářských nebo například energetických důvodů.

CHCETE POLITIKA PRO ROZVOJ PRAHY?
– Praha musí především aktivně čelit klimatické změně! Zásadně více zeleně a vody do města, auta a kamiony na pražský okruh, přednost má kvalita života Pražanů a její udržitelnost i pro budoucí generace našich potomků. Lidé musí mít možnost účastnit se na expanzi zeleně a klimatické adaptaci města, která musí začít ihned.
– Stagnace do které se Praha dostala, ve špatné údržbě infrastruktury a komunikací, nedořešené dopravě, zásadním nedostatku dostupných bytů, i v poněkud iritujícím způsobu samosprávy a výkonech pražských politiků, již hraničí se zanedbáním. Musíme ji aktivně překonat.
– Jako rodilý Pražák, s kořeny a mládím na Žižkově, chci dát agendě Prahy ve své práci velkou prioritu. Pracoval jsem na Strategickém plánu rozvoje Prahy, nepřímo i Metropolitním plánu Prahy a záleží mi na tom, aby se tyto dokumenty, po zapracování připomínek, staly páteří další vývoje Prahy a řešení problémů Pražanů, nikoli okecávání těchto problémů, které lidi tísní.

CHCETE POLITIKA S PODPOROU RESPEKTOVANÝCH OSOBNOSTÍ?
– Zavazuje mne podpora senátorky Elišky Wagnerové, senátora Václava Hampla, bývalého předsedy senátu Petra Pitharta, bývalého velvyslance v USA a v Rusku Petra Koláře, přední lékařky a chirurga nádorových onemocnění doc. Ludmily Lipské. Jejich slova podpory i dalších osobností můžete číst i na těchto stránkách.
– Moji dlouhodobí přátelé a spolupracovníci jako Fedor Gál, skvělý muzikant a politik Michael Kocáb, malíř Tomáš Císařovský, i přední bratislavský diplomat a intelektuál Martin Bútora.
– Odborně si cením podpory generála Jiřího Šedivého, prof. Šebka z ČVUT, Zdeňka Tůmy, bývalého šéfa ČNB, i přední pražské právničky Hany Marvanové.

Jiří Krátký (Svitavy)

Kandidát Pirátů s podporou Zelených a Senátor 21.

Ve Svitavách se narodil a žije zde celý život. Po sametové revoluci vybudoval obchod a oblíbenou restauraci Sáhir, poté působil jako designér či truhlář. Už v roce 1989 se vydal na první plavbu plachetnicí do Afriky, posledních deset let tráví námořním jachtingem co nejvíce času. Piráti jsou jedinou stranou, do které v životě vstoupil. Jejich program je mu blízký: v Senátu chce prosazovat svobodný přístup k informacím, právo na soukromí, ochranu občanů před úřednickou šikanou prostřednictvím zjednodušení a digitalizace služeb, zvýšení dostupnosti zdravotní péče, podporu mediální gramotnosti.

„Senát je pojistkou pro zachování liberální demokracie. V příštích šesti letech jej čeká nelehké období. Půl života jsem žil v totalitě a nechci přihlížet tomu, jak se plíživě vrací zpět. Budu usilovat o to, aby Česká republika neměnila kurs a zůstala demokratickou a svobodnou zemí s jasnou orientací na západ.“

Práci v Senátu i regionu se chce věnovat s maximálním nasazením. Senátorská kancelářmá podle něj být živým místem setkávání, pravidelně bude zajíždět také do měst a obcí kolem Svitav, Litomyšle, Moravské Třebové, Poličky, Skutče, Chrasti či Březové a bude se scházet s občany. V Senátu chce podpořit rozvoj dopravní infrastruktury ve svém regionu: dostavení dálnice D35, oživení projektu dálnice D43 a stavbu obchvatů měst.

Hayato Okamura (Praha 8)

Kandidát KDU-ČSL s podporou Zelených. Web: www.hayatookamura.cz

Jmenuji se Hayato Josef Okamura. Je mi 51 roků a léta pracuju jako tlumočník delegací a průvodce turistů s japonštinou. Jsem ženatý, s manželkou Ludmilou jsem vychoval 5 nyní už velkých dětí.

Mám česko-japonsko-korejské kořeny a část života v dětství (přibližně 8 let) jsem prožil v hlavním městě Japonska Tokiu. Prožil jsem tedy svým způsobem zkušenost migrace – a nesnadné adaptace v novém prostředí. V Praze jsem pak vystudoval na Karlově univerzitě teologii a religionistiku.

Mými tématy jsou např. mezinárodní vztahy, bezpečnost, lidská práva – s důrazem na porozumění našich občanů evropské spolupráci národů. Doma mi leží na srdci zejména také demokracie a potřebný respekt k Ústavě, včetně podpory veřejnoprávních médií a nezávislého soudnictví. Jsem přesvědčením demokrat – s důrazem na sociální soudržnost a ohleduplnost mezi lidmi. Chci také, budu-li zvolen senátorem, položit důraz na každodenní blízkost lidem v celém senátním volebním obvodě, kde nyní kandiduji.

Herbert Pavera (Opava)

Kandidát STAN, TOP09 a ODS s podporou Zelených a Soukromníků. Web: www.herbertpavera.cz

Jmenuji se Herbert Pavera. Pracuji ve veřejných službách téměř tři desítky let. Potkávám se s občany a úspěšně řeším to, co je trápí. A mám radost, že to lidi oceňují a volí mě. Dvacet let jsem starostou Bolatic, posledních dvanáct let stojím v čele Sdružení obcí Hlučínska a jsem předsedou správní rady Slezské univerzity v Opavě. Myslím si, že máme nejvyšší čas zvolit senátora, kterému budeme rozumět a který bude mít výsledky.

Senátora na Opavsku, Hlučínsku a Vítkovsku budeme mít jen jednoho. Bude senátorem všech lidí, kteří zde žijí bez ohledu na to, koho volili. Proto by měl už dnes dokázat, že má širokou podporu a že ho lidi dobře znají. Že se za ně postaví a využije svůj vliv v jejich prospěch: zasadí se o výstavby obchvatů, na které čekáme léta, apeluje na dostatečný počet míst v mateřských školách i v domovech pro seniory a denních stacionářích, bude hájit zachování menších obchodů a pošt na vesnicích, ale také navrhne změny zákonů tak, aby pomohl podnikatelům od nesmyslného papírování, které na ně za poslední roky doléhá.

Pokud se rozhodnete volit mě, vyberete si zároveň mé zkušenosti ze školství, z řízení obce, z mé práce ve prospěch občanů, podnikatelů, obcí i škol. Rád bych pokračoval v tom, co dělám – slušné, zodpovědné a poctivé práci pro lidi.

Kandiduji, protože mám podporu těch, které jsem v našem regionu potkal a kterých si velmi vážím. Jsem koaliční kandidát Starostů a nezávislých, ODS a TOP 09 s podporou Zelených a Soukromníků.

Nejvyšší čas udělat něco pro Opavsko, Hlučínsko a Vítkovsko. Společně.
Váš 
Herbert Pavera

Přemysl Rabas (Chomutov)

Kandidát hnutí Senátor 21 s podporou Zelených, Pirátů, KDU-ČSL, LES, TOP09 a Jsme PRO! kraj. Web: www.premyslrabas.cz

Kadaňský rodák Přemysl Rabas řídí Safari park Dvůr Králové, který dostal mezi návštěvnicky a ekonomicky nejúspěšnější české zoo. Předtím přes 20 let úspěšně přetvářel chomutovský zoopark na oblíbenou turistickou atrakci a na centrum komunitního života.
 Podílí se na mezinárodních programech na záchranu ohrožených zvířecích druhů. 
Byl chomutovský i krajský zastupitel a poslanec parlamentu ČR. S rodinou žije v krušnohorském Blatně nad Chomutovem.

„Chomutovsko má obrovský potenciál pro rozvoj turistického ruchu. Vím to moc dobře už z chomutovské ZOO. Jako senátor bych rád propojil všechny, od státních úřadů až k místním živnostníkům, kdo můžou efektivně, čestně a nápaditě pomoci rozvoji služeb a změnit tvář Chomutovska.

Máme tu dost problémů. Nebezpečná je situace na sídlištích a v mnoha bytových domech. Ve své senátorské kanceláři bych zřídil bezplatnou právní poradnu pro společenství vlastníků bytů i pro jednotlivce, kteří potřebují odbornou pomoc. Všechnu sílu bych napnul k prosazení funkčních zákonů, které ochrání náš kraj před nájezdy spekulantů s bydlením.

A je tu ještě jeden důvod, proč jít do voleb. Chomutovsko v senátu doposud reprezentovali samí komunisté a jeden trestanec. Stálo by za to světu konečně ukázat, že i v Krušnohoří žijí odpovědní a sebevědomí lidé.“

Jiří Šesták (České Budějovice)

Kandidát s podporou Zelených, TOP09, STAN, HOPB, KDU-ČSL a Senátor 21. Web: www.bytuzitecny.cz

Milí přátelé, Budějčáci, Třeboňáci, Jihočeši,

někteří si mě možná ještě pamatujete z Jihočeského divadla jako herce, jiní už jako ředitele divadla, kterým jsem byl 10 let. Studenti možná jako učitele.

Ale pro všechny z vás pracuji posledních šest let především jako senátor. A to jak v Senátu, tak i u nás v regionu. Vedle své legislativní práce, kde se nám daří ve většině případů napravovat chyby a opomenutí Sněmovny, jsem se snažil být užitečný v regionu hlavně těm, kteří potřebují pomoci nejvíce. Ať už šlo o hospice, děti z dětských domovů, mladé lidi obecně.

Současná doba před nás ale staví ještě větší výzvy. Mezinárodní situace, prezidentské volby i razantní proměna médií naši společnost rozdělila víc než kdy předtím. Proto jsem si dal za svůj cíl především spojovat. Lidi, názory, demokratické strany. Snad se mi to daří ve vedení Senátu už dnes. Mou kandidaturu podpořilo hned 6 stran a hnutí (HOPB, STAN, TOP 09, KDU-ČSL, Zelení a nové hnutí Senátor 21).

Nebudu vám jako jiní tvrdit, že nejsem politik. Naopak. Jsem jím a snažím se toto řemeslo vykonávat nejlépe, jak umím. Nabízím vám proto dnes své zkušenosti, schopnosti, svůj životní příběh. A proto před Vás znovu předstupuji a zavazuji ke službě.

Jiří Šesták jde do senátních voleb s širokou důvěrou občanů

Senátní kandidaturu Jiřího Šestáka na Budějovicku a Třeboňsku podpoří několik politických stran a hnutí. Bývalý ředitel Jihočeského divadla, který je i současným senátorem, bude jako nezávislý kandidát nominován hnutím Starostové a nezávislí. Spolu s ním vyjádřili Šestákovi důvěru také Občané pro Budějovice, KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených či hnutí Senátor 21.

„Je třeba začít pracovat na spojování české společnosti. A proto mne těší důvěra hned šesti politických subjektů, které se rozhodly pro společnou podporu mé senátní kandidatury. Vážím si této důvěry o to více, že zástupcům všech šesti subjektů je s ohledem na mou dosavadní práci v Senátu zřejmé, že si pro každé jedno hlasování ponechám volnost a nezávislost. Na stěžejní roli Senátu jako ochránce ústavního pořádku a nezpochybnitelného zakotvení České republiky v euroatlantickém prostoru se však shodneme bezvýhradně. Rád bych touto mnohovrstevnou podporou ukázal, že když spolu lidi mluví, nejen, že se spousta problémů vyřeší, ale mnohdy ani nevznikne,“ uvedl Jiří Šesták.

Mezi hlavní úspěchy Šestákovy dosavadní práce v Senátu se řadí aktivity v oblasti kultury, hospicové péče či dětských domovů, ale i postupující příprava obchvatu Lišova a Štěpánovic, řešení problematiky otáčivého hlediště či úspěšné záměry týkající se zachování národní paměti. Na základě Šestákovy iniciativy byla kromě jiného vydána kniha Černí baroni od Černé věže a vzniká regionální pobočka organizace Post bellum.

„Jako Strana zelených podporujeme doktora Šestáka ve volbách do Senátu České republiky zejména kvůli jeho principiální podpoře občanské společnosti a aktivnímu podílu na formulování české kulturní politiky. Bylo velmi důležité, že spolu s dalšími podal návrh, aby Ústavní soud vrátil možnost účasti veřejnosti v územním řízení, a zpracoval návrh zákona o veřejných kulturních institucích. Je to zákonodárce na svém místě,“ řekla místopředsedkyně jihočeské organizace Strany zelených Tereza Müllerová.

Jiří Šesták se stal senátorem za Budějovicko a Třeboňsko v říjnu 2012. V Senátu působil nejprve ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, v listopadu 2016 se stal místopředsedou horní komory. Senátní volby se v 54 obcích českobudějovického a jindřichohradeckého okresu uskuteční 5. a 12. října

Karel Štogl (Břeclav)

Kandidát Pirátů s podporou Zelených.

Proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu ve volebním obvodu Břeclav a proč za Pirátskou stranu s podporou Strany zelených?

Pocházím z Mikulova, kde jsem začínal svou politickou kariéru jako tajemník MěÚ a zastupitel a postupně jsem prošel všechny úrovně politiky až po ředitele kabinetu předsedy vlády. Byl jsem poradcem ministrů obrany a financí, ředitelem kanceláře hejtmana Jihomoravského kraje i vojenským diplomatem ve Vídni. Mám právnické vzdělání, které jsem využíval zejména jako podnikový právník a advokátní koncipient.

Jsem celoživotně spojen s okresem Břeclav pracovně i osobně, miluji víno, místní folklorní tradice, památky a přírodu. Hrál jsem fotbal v Mikulově a za Zbrojovku Brno, běhal za Lokomotivu Břeclav. Neustále se pravidelně vracím do regionu za rodinou a přáteli.

Chtěl bych své politické zkušenosti využít pro rozvoj regionu a cítím čistou a správnou energii z Pirátské strany, kterou považuji za obrovskou naději naší politiky. Snažím se během volební kampaně objet všechny města a obce okresu, potkat se s co největším počtem občanů a přesvědčit je, že mám největší schopnosti a potenciál pomoci regionu. Pomáhal jsem i předchozímu, nedávno zesnulému senátorovi Janu Hajdovi, se kterým mě pojilo dlouholeté rodinné přátelství. Na jeho práci bych chtěl navázat a dokončit ji.

Stranu zelených s její podporou trvale udržitelného rozvoje a sociálně a ekologicky orientovaného tržního hospodářství považuji za důležitou součást našeho politického spektra a velmi si vážím její podpory mojí senátorské kandidatury. Jedním z bodů mého volebního programu je dokončení chybějící dopravní infrastruktury, zejména dálničního spojení Brna s Vídní a obchvatu Břeclavi. Chtěl bych, aby byla vybrány varianty, které co nejméně zatíží životní prostředí.

Michaela Tejmlová (Jablonec)

Kandidátka Senátor 21 s podporou Zelených, Pirátů, KDU-ČSL a Společne pro Jablonec. Web: www.senatorkamisa.cz

Proč kandiduji do senátu?

Jsem zastupitelka města Jablonec nad Nisou, máma dvouleté holčičky, právnička, expertka na evropské právo a mediátorka. Posledních sedm let pracuji v organizaci Vaše Evropa – Poradenství, která lidem radí, jak využít svých evropských práv, k nimž patří například ochrana spotřebitele, práva v letecké dopravě či nároky na zdravotní péči. V minulosti jsem spolupracovala s několika organizacemi, které se zabývají transparentností státní správy (Nadační fond proti korupci, Oživení).

V Senátu bych ráda využila svých zkušeností v oblasti českého i evropského práva. V senátním sboru jsou pouze čtyři právníci a je jich tam potřeba více, aby dokázali v zákonech najít a odstranit různé nesrovnalosti a kličky. Chci prosazovat spravedlivé a smysluplné zákony, které budou sloužit lidem a ne jim komplikovat život. Zároveň bych chtěla využít senátní mandát pro podporu občanům formou bezplatné právní poradny a podpořit na Jablonecku a Semilsku regionální rozvoj a cestovní ruch. Budu i nadále podporovat prospěšné lokální iniciativy, jako v případě referenda o zákazu hracích automatů v Jablonci nad Nisou, které je od ledna 2018 závazné i k mé radosti.

Doufám, že budu také dobrý příklad pro ženy, které se chtějí zapojit do politiky a měnit věci k lepšímu. Věřím, že být ženou a matkou není na překážku a že více žen v politice bude kultivovat veřejný prostor a přinášet nová témata.

Pokud mě zvolíte do Senátu, budu prosazovat:
– Spravedlivé a srozumitelné zákony. Jako právnička se budu zasazovat o to, aby byla česká a evropská legislativa srozumitelná, logická a sloužila především zájmům občanů. V Senátu jsou momentálně jen čtyři právníci a to nestačí.
– Úřady, které pomáhají, nikoli šikanují.Úřady jsou tady proto, aby občanům sloužily, a ne aby jim znepříjemňovaly život. V rámci své senátní kanceláře budu zdarma poskytovat právní poradenství lidem, kteří se dostali do nesnází s úřady.
– Větší podpora pro rodiny s dětmi. Ze své vlastní zkušenosti vím, co je možné zlepšit, aby se rodinám s dětmi žilo lépe, ať už se jedná o větší flexibilitu čerpání rodičovské, či podporu částečných úvazků a práce z domova. Jsem také pro zpřísnění sankcí za neplacení výživného na děti.
– Lepší zdravotnictví a školství. Jako matka, dcera, ale i vnučka vnímám, že je potřeba udělat mnohé pro kvalitnější vzdělávání dětí a pro lepší zdravotní péči od narození až do pozdního věku. Jak naše děti, tak i naši rodiče a prarodiče si zaslouží kvalitní péči.
– Rozvoj Jablonecka a Semilska. Náš region není dostatečně dopravně propojen, proto bych se chtěla mimo jiné zasadit o lepší vlakové spojení se zbytkem Česka a modernizaci zdejších silnic.
– Naučme se spolu mluvit. Čím dál více si uvědomuji, jak je společnost rozdělena podle toho, kdo koho volil, kdo co dělá a podle vzdělání. Jako senátorka budu usilovat o dialog napříč celou společností. Chci vrátit lidem důvěru v ostatní a naučit je respektu ke každému bez rozdílu společenského postavení.

Eva Tylová (Praha 12)

Kandidátka Pirátů s podporou Zelených a LES. Web: www.evatylova.cz

Eva Tylová (*1959) je od roku 2014 předsedkyně klubu zastupitelů Piráti, Zelení a LES na Praze 12. Vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVÚT. Záhy se začala věnovat ochraně životního prostředí. Působila na ministerstvu životního prostředí od pozice referentky po náměstkyni ministra životního prostředí (1998-2002). Jako náměstkyně ministra se angažovala proti těžbě zlata v Mokrsku, kontroverzní dálnicí D3 přes Posázaví, požadovala VŘ na sanaci dioxinových baráků ve Spolaně. V letech 2003 až 2006 hájila zájmy ochrany přírody jako parlamentní zpravodajka Asociace nevládních organizací Zelený kruh. V letech 2002-2003 a 2008-2010 řídila Českou inspekci životního prostředí. Pod jejím vedením Inspekce připravila podklady o skutečných nákladech na odstranění starých zátěží (cca 30-40 mld. Kč) oproti připravenému předražení zakázky o 30 mld. Kč. Pro nesouhlas se superzakázkou byla ministrem Drobilem odvolána.

Eva Tylová pomáhá jako zastupitelka na Praze 12 již 12 let. V roce 2010 až 2014 působila na Praze 12 jako místostarostka pro ochranu životního prostředí a územní rozvoj. Prosazovala otevřenou a transparentní radnici (např. občané se mohou stát členy komisí rady), zveřejnění nejen smluv, ale i objednávek úřadu atd. Zavedla řadu komunitních a ekologicky zaměřených akcí. Vystupovala proti předimenzovaným developerským projektům. Jako místostarostka iniciovala, aby rada MČ Praha 12 podala žalobu k soudu na neplatnost změny kódu při schvalování změny územního plánu na tzv. Louce Na Šabatce v Komořanech. Soud definitivně nezákonnost schválení změny územního plánu potvrdil.

V roce 2014 stála za vznikem koalice Pirátů, Zelených a LES a úspěšně tuto koalici vedla v komunálních volbách v r. 2014. Vede opoziční klub Piráti, Zelení a LES, jeho zastupitelé kritizují radnici za netransparentní zakázky, což potvrdil kontrolní odbor MHMP (např. zakázka na péči o zeleň, audity tepelných zařízen), které vedly k odvolání místostarosty za ANO, dále kritizuje podporu radnice naddimenzovaným developerských projektům proti zájmům občanů.

Eva Tylová kandiduje do Senátu v obvodu č. 17, který tvoří Praha 12 a okolní městské části. Eva Tylová je nestraník, nominovaná Piráty s podporou Zelených a LES. Jejím hlavním tématem je změnit stavební zákon tak, aby vycházel vstříc lidem a ne developerům, jak je to dosud. Chránit zeleň, která nám pomáhá v adaptaci na klimatickou změnu. Prosadit ochranu zdraví před hlukem oproti neustálému změkčování limitů hluku.

Martin Uhlíř (Rokycany)

Nezávislý kandidát s podporou Zelených, TOP09, LES a Senátor 21. Web: www.stojimzavami.cz

Jsem rodilý Západočech, narodil jsem se v roce 1976 v Karlových Varech. Vystudoval jsem Provozně ekonomickou fakultu ČZU a od roku 2004 pracuji v oboru online médií a marketingu. Pracoval jsem například pro zpravodajská média Aktuálně.cz, E15 nebo portál Centrum.cz.

Mám zkušenosti z komunální politiky. V letech 2010–2014 jsem byl zastupitelem na Praze 10. V minulosti jsem byl členem TOP 09. V roce 2012 jsem však raději zvolil nezávislost. Díky tomu jsem získal přátele napříč politickými stranami. Kandiduji bez politické příslušnosti s podporou tří stran a jednoho hnutí.

Jsem přesvědčený, že pro zachování demokracie a svobody v naší zemi je nezbytná úzká spolupráce občanské společnosti s těmi politickými stranami, které vyznávají demokratické principy. Právě tomuto bych chtěl napomoci.

Senát vnímám jako poslední fungující pojistku naší mladé demokracie. Roli senátora však chápu šířeji. Pro občany ze svého obvodu by měl být něčím na způsob regionálního ombudsmana. Lidé by na svého voleného zástupce měli mít přímé spojení, včetně čísla mobilního telefonu. Jako senátor bych byl s občany svého obvodu v pravidelném kontaktu, ať na sociálních sítích, po e-mailu, či nejlépe osobně. Jen tak mohu vědět, jak se jim právě žije a v čem se jich mohu zastat v komunikaci s dalšími úřady.


Při výkonu senátorské funkce bych se rád zaměřil hlavně na oblast školství a podporu vzdělané společnosti. Kvalitní vzdělávání, které mladé lidi připraví na život a práci v dnešním rychle se rozvíjejícím světě, je důležité nejen pro růst životní úrovně. Občané, kteří umí lépe kriticky pracovat s informacemi, jsou zároveň odolnější vůči heslům populistů a demagogů, dezinformacím nebo například pádům do dluhových pastí. Na rezort školství bychom měli vynakládat minimálně 5 % HDP jako skandinávské země. Věřím, že spolu s další nefinanční podporou (například inspirací zkušeností skandinávských zemí) by se česká společnost za 10 – 15 let mohla dostat v Evropě zpět na špičku – tam, kam jako národ J. A. Komenského a T. G. Masaryka patříme.

Daruji Zeleným na úspěch v senátu

Foto: wikipedia