Zelení vyzývají vládu, aby urychleně zavedla korespondenční hlasování ve volbách, aby jej bylo možné využít v říjnových krajských a senátních volbách. Potřebné zákony jsou z minulosti připraveny, stačí je schválit. „Nemáme jistotu, že na podzim nepřijde druhá vlna nákazy. Možnost hlasovat korespondenčně sníží riziko, že bude nutné volby odkládat,“ komentuje výzvu spolupředseda Zelených Michal Berg. „Korespondenční hlasování umožní využít své občanské právo i lidem z ohrožených skupin, pro které by návštěva volební místnosti představovala riziko,“ dodal.

Český parlament již několikrát možnost korespondenčního hlasování projednával, ale nikdy to přes odpor vládních stran neprošlo. Současná situace všechny argumenty, které zastánci možnosti hlasovat na dálku, ještě zvýrazňuje. „Vzhledem k pandemii se nám podařilo změnit mnoho zažitých činností, například výuku na dálku nebo jednání zastupitelstev online. Možností hlasovat korespondenčně snížíme riziko pro voliče i pro členy volebních komisí, ale také zjednodušíme život těm, kteří se z jakýchkoli důvodů v den voleb nevyskytují doma,“ popisuje výhody korespondenčního hlasování Michal Berg.

Možnost hlasovat zasláním volebního lístku poštou mají občané všech sousedních zemí. Aktuální zkušenosti z polských prezidentských voleb pak ukazují, že pandemie může být zneužita i pro politicky motivované zásahy do voleb. „V Polsku se mělo o novém prezidentovi hlasovat minulý týden. Vláda nejprve omezila možnost korespondenčně hlasovat jen pro lidi nad 60 let, čímž značně zvýhodnila svého kandidáta, protože mladší lidé, kteří by museli do volebních místností osobně, by mnohdy kvůli riziku nákazy zůstali doma,“ popisuje polskou realitu Michal Berg. „Chaos nakonec vedl k tomu, že volby sice nikdo úředně nezrušil, ale vláda je prostě nezorganizovala, nikdo nevytiskl volební lístky ani neotevřel volební místnosti. V tuto chvíli je tak Polsko v ústavní krizi, protože není jasné, kdy a podle jakých pravidel se nový prezident bude volit. Takové situaci, kdy by se volební pravidla upravovala na poslední chvíli, bychom měli předejít a nastavit jasná pravidla pro možnost korespondenčního hlasování ve všech typech voleb,“ zdůrazňuje Michal Berg.

Na rozdíl od online hlasování, které je v tuto chvíli spojeno s velkým množstvím rizik a aplikuje jej jen Estonsko, je korespondenční hlasování široce rozšířené a rizika jsou dobře ošetřena. V Evropské unii mohou občané volit s využitím poštovních služeb ve 24 zemích. Korespondenční volba je jednodušší pro občany než vyřízení voličského průkazu, pro stát přitom představuje srovnatelnou administrativní zátěž, znamená přitom zvýšení volební účasti, a to i v situaci bez koronavirových rizik. V neposlední řadě umožní hlasovat i desetitisícům českých občanů, kteří z pracovních či studijních důvodů pobývají v zahraničí.

Foto: Pavol Frešo