Strana zelených pro LGBT+

Jsme jediná politická strana, která usiluje o úplné zrovnoprávnění LGBT+ lidí a odstranění diskriminace

O tom svědčí i jednička, kterou máme v hodnocení platformy Jsme fér.  

Naše členky a členové se dlouhodobě zapojují do řady aktivit souvisejících s LGBT+ komunitou a hodlají v tom pokračovat i ve sněmovně. Všichni, kterým na tom záleží, se na nás mohou spolehnout.

V našich programových dokumentech například prosazujeme:

1

1. Manželství pro všechny

Stávající podoba registrovaného partnerství neposkytuje zdaleka tolik právních jistot jako tradiční manželství. Stejnopohlavní páry diskriminuje zejména tím, že jim neumožňuje adoptovat děti a pobírat vdovský/vdovecký důchod. Proto se zasadíme o plné uznání vztahu osob stejného pohlaví a umožníme jim uzavírat manželství.

2

2. Adopce pro stejnopohlavní páry

Umožníme stejnopohlavním párům uzavírat manželství i adoptovat děti. Pečující rodiče z nás dělá láska, trpělivost a zájem o blaho dětí – ne naše pohlaví.

3

3. Právo rozhodovat o vlastním těle

Sexuální a reprodukční práva jsou základními prvky lidské důstojnosti. My Zelení a Zelené hájíme právo lidí rozhodovat o vlastním těle. To může v praxi znamenat například přístup k umělému oplodnění i pro ženy, které nežijí v heterosexuálním svazku.
V rámci Prague Pride jsme 7. 8. 2017 k tomuto tématu uspořádali debatu Umělé oplodnění = umělá rodina? Záznam najdete zde.

4

4. Lepší život pro translidi

Podporujeme právo transgender osob na sebeurčení. Zasadíme se o možnost úřední změny pohlaví bez povinné sterilizace. Sterilizujme okurky, ne lidi!

5

5. Práva nejen na papíře, ale i v praxi

Chceme posílit právní ochranu proti diskriminaci a usnadnit přístup k bezplatné právní pomoci. Rovněž budeme dbát na to, aby byla v praxi plně zajištěna práva pacientů i pro intersexuální a transgender osoby.


Stejně jako v předchozích letech jsme i v roce 2017 byli jedinou politickou stranou, která se aktivně podílela na programu festivalu Prague Pride. Kromě účasti v průvodu jsme uspořádali ve spolupráci s Mladými zelenými dvě debaty a zajistili na JarmarQu na Letné kontejnery na tříděný odpad.

Třídíme totiž odpad, ne lidi. Usilujeme o zajištění důstojnosti a hrdosti všem – nejen po dobu festivalu, ale po celý život.