Zachovejme limity, nebourejme domovy

Nejistota obyvatel Ústeckého kraje nabírá na síle od chvíle, co se za prolomení těžebních limitů hnědého uhlí začal otevřeně zasazovat ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). Mládek nyní pod tlakem veřejnosti navrhuje prolomit limity jen na dole Bílina a rozhodnutí o dalším osudu obyvatel Horního Jiřetína a dolu Československé armády (ČSA) odložit o pět let. Tento návrh ovšem jen dál prohlubuje krizi a nejistotu celého regionu.

Prolomení těžebních limitů by znamenalo další devastaci krajiny, v případě dolu ČSA dokonce zbourání více než 180 domů a vystěhování desítek rodin v obcích Horní Jiřetín a Černice. Neexistuje relevantní důvod, který by takto drastické kroky obhájil.

 

Zelení na straně místních lidí

Jedině zachování těžby v současných limitech je pro místní obyvatele  zárukou zdravého rozvoje Ústecka. Uvědomujeme si, že nerozšiřování těžby je jen naprostým minimem a prvním krokem k tolik potřebnému rozvoji Ústeckého kraje. Zachovejme limity, nebourejme domovy! Vladimír BuřtUvědomujeme si celkovou neutěšenost situace, před kterou stojí obyvatelé kraje, a právě proto chceme hledat taková řešení, která by pomohla k její nápravě a ne k prodlužování desetiletí letargie, která severní Čechy proměnila v jedno z nejnehostinnějších míst v naší zemi.

Naším cílem není bourání dalších domovů a obcí, ale obnova Ústeckého kraje tak, aby v něm jeho obyvatelé mohli spokojeně žít a slušně pracovat. Právě zaměstnanost je jedním z hlavních argumentů, které těžaři a jejich stoupenci rádi používají při obhajobě prolamování limitů. Ke slibům nových pracovních míst se ale staví skepticky například starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt (SZ). Další tisíce pracovních míst by naopak mohlo prolomení těžby ohrozit.

[quote author=“Vladimír Buřt“]

Pravděpodobně by žádná pracovní místa nevznikla. Dá se to odvodit od toho, že těžaři z dřívější Mostecké uhelné společnosti v posledních asi sedmnácti letech propustili téměř patnáct tisíc zaměstnanců.

[/quote]

Těžařské společnosti v minulosti státu odváděly pouhých 1,5 % ze svých výnosů. Snaha o prolomení těžebních limitů se proto zdá být vzhledem k těmto faktům spíše bojem za čistě soukromý, a nikoli veřejný zájem.

Rozhodnutí o zachování limitů navíc není možné odsouvat, jak navrhuje ministr průmyslu Mládek. Nejistotu ministr uvaluje nejen na místní, ale i na horníky, kteří kvůli odkladu nebudou mít žádnou záruku týkající se jejich práce. Nechceme tento aktuální problém odkládat na bedra další generaci, ale vyřešit ho jednou provždy.

V našem úsilí nám můžete pomoct i vy. Limity jsme totiž my všichni.

[quote author=“Jana Drápalová, předsedkyně SZ“]

Limity těžby byly začátkem 90. let prosazeny jako nejzazší a nepřekročitelná mez, za kterou už těžební průmysl ve zdevastované krajině jít nemůže. Čtvrt století se tato hranice respektovala, a pokud ji v tuto chvíli zpochybníme, znamená to dvojí. Jednak se vracíme ke komunistické praxi drancování krajiny s fatálními důsledky ekologickými i sociálními, jednak odsuzujeme Ústecký kraj k závislosti na dávno překonaném odvětví energetiky. Navíc tím zakládáme nebezpečný precedens, že v budoucnu se mohou limity posouvat dál a dál – a tím podlamujeme potenciál rozvoje v kraji.

[/quote]

Argumenty proti prolomení limitů

Zničená krajina a lidské domovy

Povrchová těžba nenávratně zničí desítky km2 krajiny, včetně zemědělské půdy a veškerého života. Ta nebude vhodná ke znovuosídlení ani za 100 let.

Pracovní místa: je to naopak!

Odbory argumentují, že zachování limitů vezme lidem práci. Je to přitom naopak: limity chrání 4 964 míst v regionu, kdežto jejich prolomení zajistí pouze 851 pozic.

Vývoz energie

Česká republika je třetím největším vývozcem elektřiny v Evropě, ročně vyvezeme víc elektřiny, než spotřebují české domácnosti. Opravdu je nutné pokračovat v ničení krajiny a měst kvůli uhlí, které nepotřebujeme?

Odklad rozhodnutí není řešením

Obyvatelé severních Čech budou nadále žít v obrovské nejistotě, budou vážně zvažovat i to, zda si opraví střechu. Firmy ani živnostníci pravděpodobně zastaví investice do rozvoje, což bude mít vliv na počet pracovních míst.  

Budoucnost je v zateplování a úsporách

Vláda by namísto krmení tepláren uhlím měla pokračovat v podpoře energetické renovace budov pomocí zateplování a dalších opatření. Vyzkoušený program Zelená úsporám ukázal, že to umíme. Zateplování domů vytvoří desítky tisíc pracovních míst, podpoří ekonomiku a severních Čechy se budou moci nadechnout bez prachu z povrchových dolů.

Zdravotní a jiné následky těžby uhlí

Externí náklady prolomení limitů (dopady na zdraví, lesy, zemědělství a klima) budou podle nejnovější studie vědců Univerzity Karlovy do roku 2050 činit 24 až 39 miliard korun jen na území ČR, což je pouze desetina celkových dopadů na obyvatele EU. A to jen pokud akceptujete výklad, že se dopad na zdraví dá vyčíslit v penězích.

Co pro zachování limitů děláme

  • připravili jsme vzkaz vládě, MPO a MŽP, že s prolomením limitů nesouhlasíme – tato petice odstartovala na začátku roku a připojit se k ní můžete i vy!
  • v únoru a červnu se v desítkách měst po celé republice uskutečnila série happeningů na podporu obcí ohrožených těžbou
  • iniciovali jsme veřejné slyšení v Senátu – se zástupci obou stran konfliktu a odborníky jsme v červnu rozebrali aspekty těžby uhlí
  • iniciovali jsme dopis lékařů z Ústeckého kraje, kteří vládu upozorňují na negativní dopady těžby
  • petici za zachování limitů jsme s Mladými zelenými představili nejen v různých městech, ale také na Open air festivalu Trutnov
  • spolupracujeme s odborníky i neziskovými organizacemi a vysvětlujeme, proč je špatně limity prolomit

Co můžete dělat

  • Podepište petici nebo ve svém okolí sbírejte podpisy pod její tištěnou verzi
  • Podpořte naši činnost darem, pokud se vám líbí, co děláme

Mapa zamýšleného prolomení limitů

Od Kivak (Vlastní dílo) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], prostřednictvím Wikimedia Commons
Od Kivak (Vlastní dílo) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], prostřednictvím Wikimedia Commons

Přečtěte si více

 

Nezapomeňte: Limity jsme my!