Lucia Zachariášová

Její příběh

Lucia Zachariašová považuje politickou angažovanost ve veřejném životě za jeden z nejdůležitějších předpokladů formování naší společnosti. A právě potřeba jeho naplnění jí přivedla do Strany zelených. Udržitelný život, ochrana prostředí, ve kterém žijeme, důraz na sociální otázky a především ochrana menšin a velký význam kladený na lidská práva, to vše jsou hodnoty, kvůli kterým se chce politicky angažovat v rámci Strany zelených.

Dlouhodobě se věnuje tématu rovnosti žen a mužů, a to z hlediska právního i společenského. V rámci mé práce sleduji vývoj v této oblasti na vnitrostátní, ale i evropské a mezinárodní úrovni. Jde o důležité téma, které se týká životů každé/ho z nás, a to ať už jde o dostatek školek v místě bydliště, zajištění větší flexibility a jistoty v zaměstnání, podporu žen v obsazování rozhodovacích pozic nebo o otázku nepřijatelnosti domácího násilí.

Je také organizátorkou projektu Transgender Me, který se věnuje postavení transsexuálních a transgender osob či spoluiniciátorkou založení Platformy pro lidská práva. Tématu rovnosti žen a mužů, také ochraně menšin a podpoře lidských práv pro všechny se chce věnovat i nadále, a to ať už ve své profesi, tak také v politice a občanské společnosti.

3x Proč volit Luciu Zachariášovou?

  • Jsem právnička a odbornice na rovnost žen a mužů, a proto se orientuji v evropské legislativě v této oblasti a vím, jak je pro České republiku důležitá.
  • Mám zkušenosti z veřejné instituce a znám způsob práce a procesy v ní. Ve své práci se také podílím na formulaci pozice České republiky v EU v některých oblastech a znám proto fungování těchto procesů.
  • Myslím si, že v politice je nejdůležitější otevřenost, komunikace a hledání konsenzu. Takový způsob politiky chci přenášet do reality

Další kandidáti

Celá kandidátka Strany zelených do Evropských voleb

 Profile Image

Profil

Narozen
roku 1982 ve Zvolenu
Bydliště
Praha
Studium
absolventka Právnické falukty Univerzity Karlovy v Praze