Strana zelených jako součást širokého mezinárodního zeleného hnutí dlouhodobě hájí právo všech lidí na zdravé životní prostředí a důstojný život a pracuje na odvrácení urgentní klimatické krize. V tom se s Matějem Stropnickým zřejmě i nadále shodneme, soudě podle jeho vyjádření v Deníku Referendum.

Kromě toho Zelení stojí a vždy budou stát na straně spravedlnosti, lidských práv, ochrany demokracie, vzdělání jako hodnoty a evropské i světové spolupráce, která je klíčem k řešení globálních hrozeb. To vše jako protiváha stále se stupňující xenofobii, nacionalismu a pohrdání demokratickými hodnotami. Pokud bude Matěj Stropnický hledat pro svůj boj proti systému spojence, kterým jsou tyto hodnoty cizí, pak je logické, že se naše cíle i způsoby, jak jich dosáhnout, zásadně rozcházejí.

Předsednictvo Strany zelených oceňuje předchozí úsilí svého bývalého předsedy a přeje mu do dalšího života mnoho štěstí.