Ministerstvo dopravy je proti obnovení úseku železniční tratě Teplice – Lovosice v blízkosti kamenolomu Dobkovičky, poškozený masivním sesuvem půdy při výstavbě dálnice D8. Tímto prohlášením ministerstvo otevřeně porušuje svůj slib z předloňského roku, kdy jak ministr Ťok, tak i premiér Babiš jednoznačně potvrdili informaci, že tato železniční trať obnovena bude.

„Od sesuvu uplynulo téměř pět let. Zatímco na dokončení dálnice D8 se pracovalo v horečném tempu bez ohledu na vícenáklady v řádech miliard korun, železniční trať dodnes obnovena není. Smetení vládních slibů je výsměchem voličům,“ říká Karolina Žákovská, 3. místopředsedkyně Strany zelených a radní městského obvodu Ústí nad Labem-město.

Strana zelených konstatuje, že přístup Ministerstva dopravy je v hrubém rozporu s cíli dopravní politiky i mezinárodními závazky České republiky, stanovujícími zvýšit podíl udržitelných forem dopravy, zejména dopravy železniční, na celkové dělbě přepravní práce. Navíc se tak děje v době, kdy počet cestujících v železniční dopravě každoročně roste už řadu let po sobě a ve státním rozpočtu je na dopravní infrastrukturu dle tvrzení ministra dopravy dostatek financí. Ústecký kraj, který organizuje a objednává osobní regionální dopravu, a tudíž nejlépe zná potřeby regionu, jasně deklaruje, že trať má své nepostradatelné místo v dopravní obslužnosti kraje.

Zvláště absurdně působí informace o ekonomické nenávratnosti opravy, neboť oprava je pouze nápravou škod, způsobených nezodpovědností organizací pracujících se souhlasem Ministerstva dopravy ČR. Je to podobná situace, jako kdyby vám soused zapálil dům a pak vám řekl, že škodu nezaplatí, protože oprava vašeho domu není ekonomicky návratná.

„Strana zelených ve shodě s Ústeckým krajem s rozhodnutím ministerstva zásadně nesouhlasí a považuje za nezbytné poškozenou železniční trať co nejdříve opravit. Zároveň žádá důsledné vyšetření příčin sesuvu,“ uzavírá Karolina Žákovská.