Moderní město je, když…

Zelení prosazují na radnicích moderní správu měst. Chceme vám ukázat, co se rok od voleb zeleným podařilo a jaká je naše vize, co bychom pro vás chtěli dál dělat.

Moderní město je, když…

  • se rozvoj města plánuje ve veřejném zájmu a se zapojením občanů,
  • městská samospráva funguje transparentně a zveřejňuje například své smlouvy, zápisy z jednání i plánované územní změny,
  • v něm dobře funguje veřejná doprava, a lidé se tak po městě mohou pohybovat pohodlně, rychle a bez omezení,
  • jsou kvalitní školy a školky dostupné každému,
  • promyšlenou bytovou politiku, která bere ohled na sociálně slabší,
  • radnice pečuje o kvalitu života v obci – využíváním veřejných prostor, regulací hazardu, udržováním čistoty ve městě, regenerací parků,
  • předchází vzniku odpadů, dává přednost třídění před skládkováním a spalováním a efektivně nakládá s energiemi,
  • využívá informační a komunikační technologie ke zvýšení kvality veřejných služeb,
  • se dívá za své hranice a inspiruje se odjinud.

 

MHD za 10 korun denně, rychle a pohodlně na letiště

Do centra vlakem, o veřejném prostoru rozhodují obyvatelé

Jistota, že ve složité životní situaci neskončím na ulici

 

Zasazujeme se o moderní města napříč republikou

Na radnicích obcí a měst jsme zastoupeni napříč celou republikou. Po posledních komunálních volbách za vás bojuje na 270 zastupitelů a zastupitelek nominovaných Stranou zelených. Starosty, místostarosty a radní máme na desítkách radnic.

Zelení politici mají jasnou představu o tom, jak by měla moderní obec vypadat. Tam, kde působíme, můžete očekávat větší zapojení obyvatel do rozhodování o budoucnosti obce a transparentně zveřejňované informace z radnice. Prosazujeme dobře fungující veřejnou dopravu, tvoříme města bezpečnější a přívětivější pro cyklisty a chodce – lidé se tak po městě mohou pohybovat pohodlně, rychle a bez bariér, aniž by k tomu potřebovali auto. Šetříme zdroje, energie a suroviny, lidé tak mohou lépe třídit odpady nebo ušetří za teplo v domácnosti. Zeleným záleží na zdraví obyvatel, to znamená čistší vzduch, dostupné parky a zdravé potraviny. Obce, které vedou zelení, se dobře starají o bytový fond, dostupné bydlení považujeme za důležitý předpoklad kvalitního života. Podporujeme pestrou škálu pracovních míst ve službách, inovativních oborech a výrobu místních výrobků, ne otrockou práci v montovnách za městem. Občanské iniciativy a spolky jsou pro nás partnery, se kterými spolutvoříme moderní města.

Učíme se od místních obyvatel, od sebe navzájem a inspirujeme se také z dobrých příkladů v zahraničí. Své účty chceme skládat průběžně, nejen když se blíží volby. Proto jsme pro vás při příležitosti prvního výročí od komunálních voleb připravili sérii videí, která postupně zveřejníme. Doufám, že vám dovolí nahlédnout do naší práce a že se vám budou líbit. Na oplátku můžete o naší snaze dát vědět svým přátelům a poslat jim odkaz na video, které se vám líbí nejvíce.

Za všechny zelené komunální politiky a političky

Jana Drápalová
předsedkyně Strany zelených a starostka Brna-Nového Lískovce