V dopoledních hodinách, ve středu 15. 2., zavítal nově zvolený pan prezident se svou chotí na radnici v Aši. Zde se konalo hodinové setkání, v úzkém kruhu, se starostkami a starosty Ašského výběžku (MHNHRM, ANO, SNK). Setkání se účastnil také místostarosta Aše, Mgr. Pavel Matala (Zelení).

Zástupci samospráv seznámili pana prezidenta se specifickými problémy, kterými tento pohraniční kraj dlouhodobě čelí a nedaří se je dostupnými nástroji řešit. Zmíněn byl akutní nedostatek lékařů všech odborností, za kterými musí obyvatelé Aše dojíždět v lepším případě do Chebu a Sokolova, v horším do Plesné, Kraslic, nebo třeba Jáchymova. Vyzdvižena byla nemožnost využití německých zdravotnických zařízení, která se nachází prakticky „za humny“ a která jsou často plná českého zdravotního personálu. Tomu brání současná legislativa a především přístup zdravotních pojišťoven.

Dalším zmiňovaným okruhem problémů bylo vylidňování Ašska, potažmo celého KV kraje v důsledku absence plnohodnotného vysokého školství, nedostatku adekvátních pracovních pozic pro středoškoláky a vysokoškoláky (jsme krajem montoven), ale také přesunu důležitých úřadů do velkých center v KV kraji, nebo mimo něj.

Další oblastí, se kterou byl pan prezident seznámen, je zánik elementárních služeb ve městě a chabý zájem investorů v důsledku dlouhodobého „vysávání“ zbylého lidského potenciálu bohatým německým sousedem. Město Aš se tak stalo pouhým obytným satelitem, ze kterého obyvatelé jezdí za prací do Německa. Zde se rýsuje jedno z možných řešení v podobě připravovaného „Lex Aš“ – daňově zvýhodněného regionu, ustanoveného zákonem. Bojujeme však s časem a tento počin je teprve v přípravné fázi a bude pro něj potřeba součinnosti většiny poslanecké sněmovny.

V neposlední řadě přišla řeč také na dlouhodobý příliv sociálně slabých z celé ČR, který přes štědré dotační tituly na integraci, péči Agentury pro sociální začleňování a neziskového sektoru, vedl nakonec stejně k prohlášení mnohých částí Aše za sociálně vyloučené lokality. V Aši se daří prostituci, drogové scéně, rok od roku zde narůstá majetková kriminalita a úměrně se snižuje pocit bezpečí a jakékoliv sounáležitosti. Nedostatek příslušníků PČR celou záležitost jen umocňuje. Město Aš se chystá v současnosti vracet více než 20ti milionovou dotaci na sociální bydlení, protože jak se ukázalo, celý tento projekt přinesl městu více problémů, než jich sliboval řešit.

V závěru schůzky byl panu prezidentovi představen vrcholící projekt Bavorsko-českých týdnů přátelství, na kterých následně přislíbil svou účast. „Na seznámení se s disfunkčními službami České pošty a dalšími těžkostmi již nestačil čas. Přesto myslím, že si pan prezident dokázal udělat relativně slušnou představu o tom, proč jsou některé kraje ČR „frustrované“ a proč je zde tak vysoký podíl voličů populistických a antisystémových stran.“