Náš odborník na školství Marouš Vencálek:

„Učitelky a učitelé sice dostanou přidáno (byť méně, než vláda slibovala), ale na nepedagogické pracovnice a pracovníky se stále zapomíná. Ministerstvo dnes oznámilo, že v rámci úspor zruší 8 000 neobsazených nepedagogických pozic, na které školám dosud posílalo peníze.

To sice zní jako „bezbolestná“ úspora, jenže realita je taková, že nejde o prostředky, které by se jen tak nevyužité válely ve sklepeních škol. Školy je dosud rozdělovaly mezi své zaměstnance, především ty nepedagogické, a to z dobrého důvodu: jejich platy totiž dosahují naprosto nedůstojné úrovně. Platové tabulky, které jejich platy určují, zcela nepochopitelně začínají velmi hluboko pod úrovní minimální, neřkuli zaručené mzdy – například školní kuchař/ka má podle tabulky nástupní měsíční plat 16 130 Kč. Nejnižší zaručená mzda na této pozici přitom činí 19 700 Kč. Školníkům či školnicím pak tabulkové platy začínají na 13 990 Kč a uklízečkám či uklízečům dokonce na pouhých 12 140 Kč.

Na zaručenou mzdu pak tito pracovníci a pracovnice podle tabulek mnohdy nedosáhnou ani po desítkách let praxe. Situace, kdy stát tabulkami určuje svým zaměstnankyním a zaměstnancům plat ve výrazně nižší výši, než jakou sám zaručuje, je sama o sobě nepochopitelná a ostudná. Zároveň tím ale nutí školy samotné, aby platy těchto zaměstnankyň a zaměstnanců do minimální, respektive zaručené výše dorovnávaly. Teď jim však vláda chce sebrat prostředky, ze kterých tak dosud mohly činit a zajišťovat těmto lidem alespoň trochu důstojné živobytí. Řada škol tak patrně nebude mít z čeho tyto výdaje pokrýt, a pomoct tak budou muset zřizovatelé – tedy kraje či obce. To by ale mnohde znamenalo velmi citelný zásah do rozpočtu, který si nebudou moci jen tak dovolit. A na řadu tak přijde propouštění.

Nepedagogičtí pracovníci a pracovnice jsou přitom pro fungování škol či školních jídelen zásadní. Místo toho, aby vláda konečně napravila ostudu v podobě současných platových tabulek, háže svoje zaměstnankyně a zaměstnance přes palubu.“