Aktuální zjištění o podílu ruských tajných služeb na výbuchu munice ve Vrběticích je katastrofální. “Podezření, že jsou ruské tajné služby zapojeny do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, mi zní skoro neuvěřitelně. Ve Vrběticích byly zmařeny životy dvou našich občanů a došlo k obrovské materiální škodě. Pokud se to jednoznačně potvrdí, a osobně nemám žádný důvod našim bezpečnostním složkám nevěřit, pak jde o agresi Ruska vůči našemu státu. Je tedy nutné přijmout adekvátní opatření, především výrazně zredukovat počet ruských diplomatů na jejich ambasádě v Praze, a přijmout další opatření po projednáních v bezpečnostních orgánech ČR,” uvedl zelený senátor Petr Orel.

Nesmí ale také zapadnout skutečnost, že obchod se zbraněmi je v Česku nedostatečně kontrolován. “Dlouhodobě upozorňujeme na to, že zbraně z Česka kvůli nedostatečné kontrole mohou zabíjet v rukou nedemokratických režimů nebo teroristů. Nyní se ukazuje, že temné stránky obchodu se zbraněmi zabíjejí i u nás,” komentoval situaci spolupředseda Zelených Michal Berg.

“Dva české pracovníky skladu ve Vrběticích připravili o život ruští agenti při zneškodnění zásilky zbraní, která zřejmě směřovala do Sýrie nebo na Ukrajinu. Měli bychom se ptát, jak je to vůbec možné? A pokud má obchod se zbraněmi tak slabou kontrolu, že umožňuje nepřátelským zájmům zabíjet i na našem území, je evidentně potřeba ho začít zásadně regulovat,” uvedla spolupředsedkyně Magdalena Davis.

Téměř polovina exportu zbraní z ČR dnes směřuje do nedemokratických států a navíc chybí přísná kontrola jejich dalšího pohybu. České zbraně jsou na mnoha místech světa používány při porušování lidských práv, slouží represivním režimům a napomáhají prohlubování bezpečnostních krizí, jejichž negativní dopad na nás zpětně působí. Častými konečnými držiteli jsou i teroristické organizace. Munice vyrobená z ČR například patřila k vůbec nejpoužívanější mezi bojovníky tzv. Islámského státu. Ti, pro které je obchod se zbraněmi nejvýnosnější, tlačí na rozvolnění pravidel pro udělování licencí vývozcům zbraní.

Zelení naopak chtějí tato pravidla významně zpřísnit. ČR v roce 2014 ratifikovala Smlouvu OSN o obchodu se zbraněmi a musí dodržovat společná pravidla EU pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu. Skutečná míra kontroly vývozu je však zcela nedostatečná.

Je třeba změnit celý proces a zajistit, aby zbraně a související systémy nesměly být vyváženy do států s represivními režimy nebo dokonce končit v rukou teroristických organizací. Poslední slovo v otázce vývozu zbraní musí mít Ministerstvo zahraničních věcí společně s Parlamentem, nikoliv Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako je tomu v současnosti. Obchod se zbraněmi musí být navíc plně transparentní, aby ho média i veřejnost mohly průběžně kontrolovat.