Několik mezinárodních i českých deníků dnes přineslo zprávy o tom, že podle právní služby Evropské komise je předseda vlády České republiky Andrej Babiš ve střetu zájmů kvůli své roli premiéra a svým podnikatelským aktivitám.

Podle těchto zpráv právní služba Evropské komise zjistila, že role pana Babiše jako beneficienta skupiny Agrofert představuje střet zájmů s jeho rolí předsedy vlády a dříve s rolí ministra financí, s ohledem na to, že je zodpovědný za vyjednávání a implementaci fondů EU, ze kterých má sám osobní prospěch.

Od chvíle, kdy na podezření o střetu zájmu českého premiéra jako první upozornila Transparency International Česká Republika, požadovala politická skupina Zelení/EFA plné prošetření rozsahu Babišova střetu zájmu. Teď když Komise jeho střet zájmů potvrdila, Andrej Babiš musí ukončit veškeré své vazby na skupinu Agrofert. Pokud tak neučiní, musí z funkce předsedy vlády odstoupit.

Politická skupina Zelení/EFA  řešila tuto otázku s  Evropskou komisí několikrát v rámci jednání Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Komise slíbila, že se touto věcí bude zabývat, ale doposud odmítla publikovat nyní uniklé právní stanovisko.

Politická skupina Zelení/EFA požádala o rozpravu k této otázce na plénu Evropského parlamentu  v nejbližším možném termínu.

Philippe Lamberts, předseda politické skupiny Zelení/EFA v Evropském parlamentu k tomu říká:

„Neexistuje žádné ospravedlnění zneužívání výkonu vysoké státní funkce pro osobní zisk. Právní služba Evropské komise zcela jasně shledala, že Andrej Babiše je ve střetu zájmů, a český parlament ani Komise teď nemohou nečinně přihlížet a nechat tuto situaci dále znevažovat českou vládu a Evropskou unii.“

„Nelze dovolit, aby pan Babiš zůstal dál beneficientem společnosti Agrofert, a zároveň hlavou české vlády. Musí ukončit veškeré své vazby na Agrofert, ze kterých by mohl benefitovat skrze svou roli předsedy vlády. Všechny fondy EU jdoucí skupině Agrofert musí být ihned zastaveny, dokud se věc plně neprošetří. Evropská komise by teď měla zveřejnit všechny dokumenty spojené s Babišovým případem a vysvětlit, jaké konkrétní kroky hodlá učinit k nápravě této pobuřující situace.“

„Komise tvrdí, že je na vnitrostátních orgánech, aby takový střet zájmů řešily, jak moc je ale realistické, že by čeští státní úředníci byli schopni rozhodnout proti svému vlastnímu premiérovi? Jedná se o peníze Evropské unie rozdělované podle pravidel Evropské unie a je na Evropské komisi, aby převzala odpovědnost. Skupina Zelení/EFA požádala o záření debaty k této věci na jednání Evropském parlamentu a zajistí, aby Komise plnila své povinnosti jako strážkyně smluv a předcházela takovému šokujícímu zneužívání moci.“

„Konečně, Guy Verhofstadt a skupina ALDE by se měli opravdu vážně a dlouze zahledět do zrcadla a položit si otázku, zda chtějí dále podporovat svého vlastního českého oligarchu, který tak bezohledně podkopává evropské hodnoty.“