Předseda Strany zelených Petr Štěpánek dnes ve svém proslovu podal v Augsburgu na Sudetoněmeckém sněmu vstřícnou ruku potomkům lidí, kteří byli po druhé světové válce nuceně vysídleni ze Sudet. Zelení připravili návrh novely zákona o státním občanství, kterou předseda Zelených při své návštěvě Augsburgu představil a jež by jako symbolický akt smíření umožnila získat občanství potomkům českých krajanů, kteří museli Československo po válce opustit. O prosazení této novely se budou Zelení do budoucna zasazovat, aby přispěli k dalšímu sblížení a porozumění mezi Čechy, jejich bývalými krajany a jejich potomky.

Petr Štěpánek ve svém projevu na tomto pravidelně konaném shromáždění Sudetoněmeckého krajanského sdružení vyjádřil podporu pokračování přátelského dialogu mezi Čechy a bývalými krajany německého původu. „Tragické události druhé světové války a následný odsun českých Němců mezi námi vytvořily hlubokou propast, která byla v dalších dekádách ještě prohloubena bariérou studené války. Jsem velmi rád, že v poslední době se nám daří tento dialog a porozumění s úspěchem rozvíjet,“ uvedl předseda českých Zelených.

Zelení se vždy zasazovali o to, aby se mezi sudetskými Němci a jejich nejvýznamnější organizací Sudetoněmeckým krajanským sdružením rozvíjely přátelské vazby, místo toho, aby se jitřily vzájemné křivdy minulosti. Třebaže nelze samozřejmě opominout utrpení, které nejen Češi a Slováci museli trpět během nacistické okupace, podle Zelených nemůžeme jako Češi odhlížet i od jedné z nejtemnějších událostí, které se český národ na svých tehdejších spoluobčanech dopustil. Odsun Němců, zvláště jeho divoká fáze, během níž přišlo o život a majetek mnoho zcela nevinných lidí včetně žen a dětí. Tyto události je třeba si stále připomínat jako memento toho, co už se nikdy nesmí v jakékoliv podobě opakovat.
„Dodnes české pohraničí nese tragické plody tohoto fatálního kroku – tedy odsunu více než 3 milionu lidí, kteří často po celá staletí žili a hospodařili na našem území. Kdyby se české vyrovnání s nacistickými zločiny omezilo na skutečné pachatele a neuplatnil se princip kolektivní viny, jistě bychom se dnes nepotýkali ve vysídlených oblastech s tak velkými socioekonomickými problémy, jakým zde čelíme dnes,“ dodal Petr Štěpánek.

Současné přátelské vztahy mezi sudetskými Němci a Čechy je třeba dále rozvíjet a Zelení toto úsilí jednoznačně podporují. Důkazem toho je nejen návštěva předsedy na největším setkání sudetských Němců, ale i návrh novely zákona o státním občanství, který umožní získat občanství České republiky těm osobám, kdy jeden z rodičů či prarodičů žadatele byl státním občanem České republiky, popřípadě státním občanem Československé republiky nebo Československé socialistické republiky.