Usnesení Sjezdu Strany zelených 2024:

S narůstajícími obavami sledujeme prohlubující se konflikt a narůstající humanitární katastrofu na Blízkém východě. Odsuzujeme teroristické útoky Hamásu na Izrael ze 7. října, ztráty na životech a násilné činy, včetně sexuálního násilí, které byly při těchto útocích spáchány. Připojujeme se k výzvám k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech rukojmích.

Jako Zelení se hlásíme k myšlence, že násilím nelze vynutit žádné trvalé řešení konfliktů, ani mezi státy. Případné nezbytné použití vojenských prostředků musí zcela podléhat mezinárodnímu právu. Principem mezinárodního práva není odplata. Jakkoli byl útok Hamásu nepředstavitelně děsivý, mrtvé nevinné izraelské oběti nevykoupí mrtví Palestinci. Je třeba trestat pachatele, ne uplatňovat kolektivní vinu. Válečné zločiny, extrémní dopady na civilisty v Gaze a tamní katastrofální humanitární situace jsou nepřípustné.

Zelení odsuzují brutální útok hnutí Hamás ze 7. října i nepřiměřenost izraelské reakce. Obojí je výsledkem na jedné straně okupace a blokády palestinských území izraelskou vládou a na druhé straně nesnášenlivé ideologie teroristické organizace Hamás. Reakce izraelské vlády na útok Hamásu však nepředstavuje trvalé řešení. Voláme po okamžitém, bezpodmínečném příměří, jež by vedlo k deeskalaci násilí v širším regionu a zmírnění obrovské humanitární krize v Gaze a umožnilo by jednání o propuštění rukojmích. Odsuzujeme také útoky na izraelské občany ze strany Palestinců a dalších aktérů v regionu a útoky izraelských osadníků a armády na obyvatele Západního břehu Jordánu.

Vyzýváme vládu ČR, aby přestala podporovat další eskalaci konfliktu a blokovat snahy mezinárodního společenství o mírové řešení. Tato pozice nás dostává do izolace na půdě EU i OSN a nijak nepřispívá k mírovému řešení. Naopak jen eskaluje násilí a posiluje jak antisemitské, tak protiislámské nálady v Česku, což pozorujeme s velkým znepokojením. Odmítáme také přesun české ambasády do Jeruzaléma.

 

Žádáme vládu o zaujetí konstruktivní pozice, která by spočívala v tom, že bude:

  • požadovat okamžité příměří,
  • usilovat o okamžitý a neomezený přístup humanitární pomoci k potřebným a prosazovat a ukončení izraelské blokády přísunu humanitární pomoci, zejména potravin a lékařských potřeb
  • podporovat multilaterální mezinárodní jednání, vedoucí k propuštění rukojmí, ukončení násilí a usmíření mezi oběma stranami
  • trvat na dodržování mezinárodního práva všemi stranami konfliktu bez uplatňování principu kolektivní viny,
  • požadovat vyšetření podezření na válečné zločiny obou stran a potrestání jejich viníků,
  • vyvíjet diplomatický i hospodářský tlak na Izrael, aby dodržoval podmínky Mezinárodního soudního dvora (ICJ).
  • trvat na tom, aby se Izrael finančně podílel na rekonstrukci Pásma Gazy, které poničil
  • trvat na zajištění ochrany novinářek a novinářů pracujících na místě konfliktu,
  • podporovat uzavření mírové dohody, která by vedla ke vzniku dvou svrchovaných rovnoprávných států a podobu správy Gazy i Izraele vedením, které vzájemně uznává právo obou států na existenci a odsuzuje násilí