Zelení chtějí zavést státem garantované zpětné hypotéky. Zvýší se tak příjmy některých seniorů a obce získají různorodě rozptýlený bytový fond.

Zpětné hypotéky již nyní nabízejí komerční subjekty. Nemovitost v tomto případě připadne bance. Senior si směnou za ni může přilepšit k důchodu. Zpětné hypotéky tak fungují například v Kanadě nebo Spojených státech.

„Chceme, aby seniorům zpětné hypotéky nabízel stát. Díky kontrole profesionálních a férových odhadů ceny nemovitostí tak seniorům zajistíme spravedlnější podmínky,“ říká Matěj Stropnický.

Zpětné hypotéky jsou dobrovolné. Senior dožije ve svém bytě nebo domě. Cenu nemovitosti odhadne nezávislý odhadce.

Zpětné hypotéky samozřejmě nejsou nástrojem pro všechny seniory, jsou zamýšleny především pro ty, kteří nemají blízké příbuzné, kterým by svůj majetek chtěli odkázat.

Představme si paní Janu (63 let). Chystá se do důchodu a nemá přímé příbuzné, kterým by svůj byt odkázala. Protože neměla vysoký plat, byl jí vypočítán důchod necelých deset tisíc. Paní Jana by se ráda ještě podívala do zahraničí a pronajala si malou zahrádku poblíž domova. Díky zpětné hypotéce bude mít na obojí. Navíc bude mít jistotu, že si bude moci zaplatit také například domácí péči.

Po její smrti získá město nebo stát do svého majetku byt. Mohou ho použít buď pro ubytování při výjimečných událostí (povodně, požár) nebo rozšíří bytový fond pro účely sociálního bydlení či běžného pronájmu.

Zpětná hypotéka není plánovaná jako nástroj se širokým využitím. Většina seniorů samozřejmě má dědice, kterým chce svůj majetek odkázat, přesto jsou takoví, kterým by zpětná hypotéka v jejich seniorském věku pomohla. Je samozřejmé, že tento nástroj by využívali občané pouze dobrovolně a v případě, že se tak sami rozhodnou.

Obcím by zajistil do budoucna co nejrůznorodější bytový fond. Aby byl obecní bytový fond byl dostatečně rozsáhlý, budou samosprávy muset používat i další nástroje a nakonec i stavět.