Díky Johanně Nejedlové, týmu Konsentu, Amnesty International a aktivním občankám a občanům se podařilo získat podporu pro změnu, která byla dlouho potřebná – pro redefinici znásilnění. 168 poslankyň a poslanců bylo pro, naopak proti nebyl nikdo.

Johanna Nejedlová zdůrazňuje význam společné práce a poděkovala všem, kdo se na procesu podíleli, včetně právníků, dobrovolníků a více než 23 000 lidí, kteří vyjádřili svou podporu podepsáním petice.

Své pocity sdílela i na sociálních sítích, kde vyjádřila radost z úspěchu a uznání pro ty, kdo se na této iniciativě podíleli: „NÁPRAVA DEFINICE znásilnění dnes prošla poslaneckou sněmovnou! HAPPY & PROUD! DÍKY VŠEM, KDO S TÍMHLE POMÁHALI.“

Tento krok je důkazem, že i v politice je možné najít shodu a společně pracovat na řešeních, která mají pozitivní dopad na celou společnost. Nejedlová, kandidující z prvního místa za Zelené do europarlamentu, ukázala, že vůle vést dialog a budovat mosty mezi různými politickými frakcemi může vést k významným legislativním změnám.

Společné úsilí ukazuje, že politická práce nemusí být vždy o konfliktech a rozporech, ale může být také o hledání společných řešení a spolupráci. Tento úspěch je také připomínkou důležitosti občanské společnosti a aktivismu v procesu demokratického rozhodování.