Rovné šance


rovnesance_dite

Loni bylo zamítnuto šedesát tisíc žádostí o umístění dítěte do mateřské školy.

Ženy se tak nemohou vrátit do práce, i když samy chtějí. Nejen že jim to komplikuje život, ale naše ekonomika tím přichází o obrovské částky.

Prosazujeme rovné šance pro každého

houpačka

stejný plat

Za stejnou práci stejný plat

Ženy si za stejnou práci vydělají v průměru o čtvrtinu méně než muži. Snížíme rozdíly v platech žen a mužů, například zlepšením fungování inspektorátů práce a soudnictví. Zajistíme potřebným bezplatnou právní pomoc.

školky

Zákonem garantovaná místa ve školce

Urychleně zavedeme zákonný nárok na místo pro dítě ve školce od tří let. Zajistíme předškolní zařízení pro děti od jednoho roku. Máme plán, jak zvýšit počet míst ve školkách: finanční podpora státu, flexibilní stavební opatření (přestavby objektů nebo kontejnerové školky) a motivace zaměstnavatelů k zajišťování firemních školek.

Změna systému podpory pro rodiče

Současný systém často nutí matky, aby s dítětem zůstávaly co nejdéle doma, i když třeba nechtějí. Změníme podporu tak, aby rodiče mohli čerpat příspěvek i do 12 měsíců dítěte. Zjednodušíme možnost střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku a dáme jim větší možnost volby, jak dlouho chtějí příspěvek pobírat. Zjednodušíme systém výplaty mateřských a rodičovských dávek.


Změna podpory
Aktivní otcovstí

Aktivní otcovství a pečovatelská dovolená

Matkám s dětmi se obtížně vrací do zaměstnání. Muži proto pracují o to víc a netráví čas s rodinou. Pro děti je ale důležitá přítomnost obou rodičů. Podpoříme zapojení mužů do péče o děti a domácnost a zavedení otcovské dovolené. Vyvoláme seriozní diskuzi o svěřování dětí do péče rodičů po rozvodu, včetně střídavé výchovy. Zavedeme pečovatelskou dovolenou pro ty, kteří se starají o nemohoucí rodiče.

 

Můžeme to změnit. Dejte ve volbách svůj hlas Straně zelených

  

Náš volební program


 

Sdílejte tuto stránku