Senát podpořil úsilí Evropské komise, aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální, tedy snížila rozdíl mezi vyprodukovanými a spotřebovanými skleníkovými plyny na nulu. Naopak odmítl snahy vlády European Green Deal oslabit. „Podařilo se uhájit některé zásadní body navrženého usnesení Výboru pro záležitosti EU, především vyjádření podpory úsilí Evropské komise dosáhnout klimaticky neutrální EU do roku 2050. Pro mne jako zpravodaje tohoto tisku bylo zásadní, že naopak neprošel návrh senátorů ODS a ani nebyla podpořena pozice vlády k tomuto zásadnímu evropskému dokumentu,“ pochvaluje si senátor za Zelené Petr Orel.

Více jak dvě hodiny dnes trvalo projednávání senátního tisku Zelená dohoda pro Evropu, v diskusi vystoupila řada senátorů napříč všemi kluby. Senátoři zvolení s podporou Zelených snahu o modernizaci Evropy výrazně podporovali.

„Většina evropských států bere dopady změny klimatu vážně a jejich ambice jsou v mnoha případech ještě větší než Evropské komise. To je něco, co můžu říct, že mě naplňuje optimismem. Poněkud žalostnější je už pohled od naší české kotliny. Často vnímám snahu zlehčování problémů, obcházení přijatých řešení, strkání hlavy do písku před úkoly, které svým postojem neřešíme, ale jenom je odsouváme. Ony tím odsunutím ale nezmizí. Připadá mi to jako takové to české švejkovství, že se snažíme vyvléci se z problému, z povinnosti. Ale to není povinnost k někomu nebo něčemu vzdálenému, někde jinde, k něčemu cizímu. Je to odpovědnost k nám samotným, k našim potomkům,“ zdůrazňuje senátor Přemysl Rabas.

„Já jsem si myslel, jak to všichni tady opakujeme dokola, že každá krize je určitou příležitostí. Já jsem měl za to, že tato krize, kterou prožíváme, bude příležitostí k tomu, abychom konečně zapomněli na fata morganu jaderné energie. V této krizi, kdy potřebujeme každou korunu, upínat se k absolutně nejdražšímu zdroji energie, který si nemůžeme dovolit, je obrovská strategická chyba. A ještě k tomu všemu, prosím, připočítejte bezpečnostní riziko, které se týká specificky Česka – v souvislosti s jadernou energií se bavíme především o dodávkách Rosatomu. Chceme nejstrategičtější zdroj energie svěřit firmě, kterou ovládá země, která vůči nám v současné době vede hybridní válku?“ říká senátor Václav Láska.

„Naše politická reprezentace nedělá dost, aby přesvědčila obyvatele o tom, že ochrana klimatu je potřebná. Jako by neviděla, že to přiznání přinese řadu možností a příležitostí, že nám přinese modernizaci. Naopak teď v době pandemické krize se jak pan premiér, tak pan místopředseda vlády Havlíček, několikrát vyjádřili negativně k Zelené dohodě,“ poukazuje Petr Orel na rozpor mezi kroky vlády a obavám obyvatelstva ze sucha a klimatických změn.