Za velkého zájmu médií začal dnes vsetínský okresní soud projednávat kauzu otravy řeky Bečvy. Náš spolupředseda Michal Berg byl na místě a přináší informace přímo ze soudní síně.text si můžete posledchnout také jako podcast.

Soudkyně původně celou obžalobu státnímu zástupci vrátila, aby ji přepracoval, protože není zpracovaná kvalitně. Ten ale podal stížnost a, která byla krajským soudem akceptována a soudkyně tak musela začít hlavní líčení. Celkem je naplánováno nadstandardních 39 jednacích dnů.

Obžaloba je postavena na tom, že obviněná firma Energoaqua a její ředitel Oldřich Havelka dlouhodobě zpracovávali nebezpečné chemikálie a odpady bez potřebných povolení. Díky tomu za posledních 10 let bylo zaznamenáno přes 64 úniků nejrůznějších chemických látek včetně jednoho úniku kyanidů a že firma provedla nepovolené stavební úpravy na svém technologickém zařízení, které mohlo způsobit zhoršení čištění odpadních vod. Na základě těchto nedostatkům způsobila firma otravu řeky v délce přes 37 km a úhyn 39 tun ryb, včetně úhynu zvláště chráněných druhů.

Obžalovaná firma se brání tím, že dle svého posouzení všechna potřebná povolení má a že vždy jednala podle pokynů úřadů. Z hlediska historie úniků, firma uvádí že jediný únik kyanidů z roku 2018 způsobil koncentrace vyšší, než byly naměřeny při otravě Bečvy, ale tehdy v řece nikdo nezahynul.

Firma také odkazuje na několik pokusů týkajících se mísení chemikálie v toku řeky Bečvy: tyto čtyři pokusy vždy došly k tomu, že chemikálie z kanálu firmy Energoaqua by se musela rozšířit po celé šířce koryta Bečvy nejpozději po 1.3 km. Ryby nicméně začaly hynout až po třech kilometrech. Nikdo zatím nedokázal odpovědět na otázku, jak je možné, že ryby neuhynuly už dříve?

Třetí argument, kterým se firma hájí, je fakt, že na otravu Bečvy bylo potřeba 40-60 kg kyanidů. Firma nicméně uvádí, že takové množství zpracovává za celý rok, a pokud by se uvolnilo do prostředí, musela by je skladovat v areálu, pro což nebyl důvod a firma takto nepostupovala

Na soudu také několikrát padlo, že došlo k nelogickým a špatným odběrům vzorků. Namísto toho, aby se odběry zaměřily na všechny výpusti v okolí havárie, tak bylo vybráno jen několik výpustí a ne všude navíc byly vzorky odebrány včas a podle příslušných norem. Je tak velmi komplikované dokazovat, odkud chemikálie mohla od řeky proniknout.

Jako Zelení jsme dlouhodobě v naší petici Spravedlnost pro Bečvu kritizovali, že naše zákony mají mezery, které právě takový šlendrián umožňuji. Bohužel, změny v příslušných zákonech se zatím nikam neposunuly a pokud by se podobná havárie opakovala, stále hrozí, že příslušní orgány ji budou vyšetřovat chaoticky a nedbale. 

Stejně tak se nikam neposunula věc týkající se nepřetržitého měření kvality vody – pokud by na našich řekách fungovalo, nebylo by možné, aby jakákoli firma, včetně obviněné, dlouhodobě překračovala limity, jak tvrdí obžaloba. 

Po nástupu nového ministra životního prostředí budeme s ním chtít tuto kauzu řešit a požadovat, aby příslušné změny zákonů zařadil mezi svoje priority. 

A jistě by také nebylo od věci, aby v rámci své neformální působnosti se o kauzu mohl zajímat i nový prezident Pavel. Nejen jako důkaz, že přístup hlavy státu k otázkám životního prostředí se oproti jeho dvěma předchůdcům také zásadně mění, ale také proto, že kauza otravy Bečvy, jejího vyšetřování a dalších souvislostí, je nemilým obrazem stavu naší spravedlnost. A její narovnání je v zájmu nás všech – nejen těch, kdo u Bečvy žijeme.

 

Pokud jste ještě nepodepsali petici Spravedlnost pro Bečvu, budeme rádi za váš podpis: www.spravedlnostprobecvu.cz