Rozhodujete se? Srovnání Zelených s ostatními stranami

Stále nevíte koho volit? Žádný strach. Připravili jsme pro vás přehledné srovnání toho, jak se Zelení liší od ostatních stran. V tabulce najdete největší rozdíly mezi tím, co prosazují Zelení a naši konkurenti. Neznamená to, že se nelišíme i v jiných bodech, ale tyto považujeme za nejdůležitější.

Zelení versus: TOP 09 | Piráti | KDU-ČSL | STAN | ČSSD | ODS | ANO | Svobodní | KSČM 

 

Rozbalit podrobnosti k rozdílům mezi Zelení versus TOP 09

TOP 09 jako konzervativní strana nepodporuje rovnoprávnost LGBT+ osob – vyslovuje se proti sňatkům i adopcím stejnopohlavních párů. V oblasti rodiny TOP 09 nechce ukončit praxi, díky které jsou malé děti umisťovány do kojeneckých ústavů. Česko je přitom jedna z posledních vyspělých zemí v Evropě, která nejmladší děti do “kojeňáků” umisťuje (zdroj).

Už tradicí je u TOP 09 podpora školného, které – podle zkušeností ze zemí, kde bylo zavedeno – nechává mladé lidi zadlužené na dlouhé roky a Zelení jej odmítají. Od TOP 09 se navíc nedočkáte ani legalizace pěstování konopí pro osobní potřebu. Pokračovat tak budou zbytečné represe lidí, kteří si konopí pěstují pro relaxaci i ze zdravotních důvodů.

V oblasti životního prostředí podporuje TOP 09 na rozdíl od Zelených další rozvoj jaderné energetiky a byli to poslanci TOP 09, kteří z velké většiny podpořili pozměňovací návrh stavebního zákona, který z rozhodování o stavbách vyloučil spolky a sdružení. Lidé se tak budou moci hůře bránit proti neekologickým projektům v jejich okolí.

 

  

 

Rozbalit podrobnosti k rozdílům mezi Zelení versus Piráti

Zelení chtějí na rozdíl od Pirátů opravdu nezávislé soudy garantované Nejvyšší radou soudnictví, která funguje v mnoha evropských zemích. Oproti tomu Piráti prosazují odvolatelnost soudců na základě hlasování právníků-nesoudců. Takové narušení nezávislosti soudců odmítáme.

Prosazujeme také, aby ženy a muži brali férově rovné mzdy na stejných nebo obdobných pracovních pozicích a aby se handicapované děti mohly vzdělávat v normálních školách, za rozumné finanční podpory pro tyto školy. Pirátský program se těmto tématům nevěnuje, ve volební kalkulačce dotaz na podporu společného vzdělávání handicapovaných mezi zdravými zůstal bez odpovědi.

Zelení se také domnívají, že stát by měl také zvýhodnit produkci zdravých potravin od menších a ekologických producentů a investovat do nabídky dostupného nájemního bydlení pro mladé a nejen pro ně (což není sociální bydlení, to je určeno lidem s nízkými příjmy). Pirátský program se také nevěnuje ukončení vývozu zbraní do nedemokratických zemí, který chceme jednoznačně zastavit.

 

 


 

 

Rozbalit podrobnosti k rozdílům mezi Zelení versus KDU-ČSL

Na rozdíl od KDU Zelení podporují opatření pro rovné mzdy mužů a žen na stejných či srovnatelných pracovních pozicích, program KDU se tomuto důležitému tématu nevěnuje. Prosazujeme také konec umisťování dětí do kojeneckých ústavů – děti potřebují péči rodiny spíše než pobyt v anonymním ústavu. Česko je přitom jedna z posledních vyspělých zemí v Evropě, která nejmladší děti do “kojeňáků” umisťuje. (zdroj)

Rodiny v různých podobách podporujeme i jinak: na rozdíl od KDU-ČSL prosazujeme manželství a rovná práva pro založení rodiny pro všechny dospělé lidi, tedy i pro stejnopohlavní páry. A když už manželství někdy nevyjde, stát by měl pečující matce nebo otci pomoci a poskytovat zálohové výživné, když druhý rodič neplatí včas. Stát má jistě větší páky dlužné výživné pak vymáhat.

Důraz klademe také na podporu kvalitních potravin z ekologického zemědělství a menší produkce. V tom se lišíme od KDU-ČSL, která v poslední koaliční vládě držela post ministra zemědělství a o ekologickém zemědělství se v programu vůbec nezmiňuje.

 

 


 

 

Rozbalit podrobnosti k rozdílům mezi Zelení versus STAN

Starostové jsou stranou, která se mnoha tématům věnuje na na místní úrovni, ale v programu chybí globální pohled. Projevuje se to zejména úplnou absenci tématu řešení změny klimatu v jejich programu. Pokud má mít život na naší planetě nějakou budoucnost, je potřeba řešit globální problémy a také jim předcházet, nikoli jen řešit následky.

Zelení chtějí, aby se rozdělování sociálních dávek řídilo stejnými pravidly pro všechny v celém Česku, zatímco STAN chce, aby sociální dávky řešila libovůle starostů v jednotlivých obcích. Ačkoli je možné, že některým osvíceným starostům či starostkám by tento nástroj pomohl pomoci rozdělovat pomoc lépe než současný systém, rizika jsou podle nás nepoměrně mnohem větší. Někteří ze starostů, známí svou nesnášenlivostí, by toto opatření mohly zneužívat jako nátlak na osoby, které chtějí z měst vystrnadit a chudé lidi uvrhnout do ještě horší situace.

Zelení také na rozdíl od STANu podporují, aby se děti s handicapem mohly vzdělávat mezi zdravými a školy k tomu měly příslušnou podporu, například více peněz na asistenty. Podporujeme také zlepšení podmínek pro péči o malé děti do a odmítáme placení poplatků u lékaře.

Pro matky a otce samoživitele podporují Zelení tzv. zálohované výživné, kdy se stát postará o vymáhání dluhů na nezodpovědném rodiči, STAN tento návrh neprosazuje. (Zdroj postojů STAN pro jednotlivé body: Volební kalkulačka)

 

 


 

 

Rozbalit podrobnosti k rozdílům mezi Zelení versus ČSSD

ČSSD nechce zamezit vývozu zbraní do nedemokratických zemí a podporuje obchodní příležitosti i v zemích, které mají s dodržováním lidských práv velké problémy. Výsledkem je pak mimo jiné i spolupráce ČSSD s Komunistickou stranou Číny.

ČSSD je také stranou, která nereflektuje moderní ekologickou politiku. Prolomila limity těžby hnědého uhlí a odmítá odepsat jejich zásoby. Stejně tak prosazuje stavbu obřích přehrad. Mnohem účinnější (a rychleji realizovatelné) by přitom jako ochrana proti suchu byla malá vodní díla a drobné úpravy v krajině.

Jako moderní by se určitě nedala označit také nepodpora sňatků osob stejného pohlaví, kterou ČSSD v programu nemá, a odpor vůči pěstování konopí pro osobní potřebu.

V protikorupční oblasti ČSSD nechce podpořit účinnou ochranu oznamovatelů korupce, která v mnohých zemích chrání oběti korupčního jednání na úřadech nebo ve firmách. Program ČSSD slovo „korupce“ vůbec neobsahuje, ministři za ČSSD, kteří měli oblast na starosti, zákon na ochranu oznamovatelů korupce (whistleblowerů) za poslední volební období neprosadili.

 

 


 

 

Rozbalit podrobnosti k rozdílům mezi Zelení versus ODS

ODS a Zelení se zásadně liší v několika ohledech: například už jen v tom, jestli máme patřit do jádra integrující se Evropy. Zelení prosazují pohled, že naše integrace do pevné Evropské unie posiluje naši bezpečnost i prosperitu – nástrojem k tomu je ostatně i přijetí společné měny euro, kolem níž se další evropská integrace bude zřejmě z velké části odehrávat. ODS naproti tomu navrhuje vyjednání trvalé výjimky pro naši zemi ohledně přijetí eura a vůbec přechod na unii, která se integruje v méně oblastech. Česko by se tak mimo jádro EU stalo přinejlepším její východní periferií. (zdroj: Volební kalkulačka).

V ekonomických otázkách se také Zelení a ODS odlišují: Zelení si myslí, že by daně měly být rozloženy férově tak, že “šikovné” firmy a jedinci si je už nebudou moci přelévat do daňových rájů. Pak bude více peněz třeba i na vyšší platy zdravotních sester, které na rozdíl od ODS prosazujeme. ODS úniky do daňových rájů ve svém programu nijak neřeší a slovy svého experta opatření proti daňovým rájům odmítají.

Zelení jsou přesvědčeni, že je třeba pracovat na tom, abychom budovali soudržnou společnost, která se neštěpí na vítěze a poražené – kteří to těm vítězům jednou budou frustrovaně vracet. Proto je například důležité dále zvyšovat minimální mzdu na úroveň běžnou v civilizovaných zemích. Na rozdíl od ODS chceme také zkrotit přebujelé exekuce a také podporovat společné vzdělávání dětí – včetně handicapovaných se zdravými, k čemuž školy samozřejmě musí dostat rozumnou finanční podporu. (zdroj: Volební kalkulačka)

 

 


 

 

Rozbalit podrobnosti k rozdílům mezi Zelení versus ANO

Hnutí ANO je ve skutečnosti individuální projekt miliardáře Andreje Babiše. Svým programem představuje pravý opak toho, co chtějí Zelení. Byl to právě Andrej Babiš, který se ještě jako ministr financí stavěl na úrovni Evropské unie proti opatřením boje s daňovými ráji.

Zelení navíc zásadně nesouhlasí s tím, jakou zemědělskou politiku ANO provozuje. Prosazujeme omezení dotací velkým zemědělským firmám a podporu ekologického zemědělství, které se ke krajině chová odpovědně. Aby bylo drancování přírody ještě více uvolněno, hodlá ANO zrušit ministerstvo životního prostředí a spojit jej se zemědělstvím. Tento krok je pro Zelené naprosto nepřijatelný, protože příroda by tak měla ještě méně zastánců než doposud.

Podobně chce ANO zrušit i Senát, přičemž Zelení jej považují jako důležitou pojistku demokracie. Nemůžeme souhlasit s tím, aby ve jménu efektivity byl destruován demokratický řád v zemi. A samozřejmě nikdy nevyměníme podporu lidských práv za obchodní příležitosti v nedemokratických zemích, tedy něco, s čím nemá ANO žádný problém. Podle ANO by Česko mělo obchodovat i se zeměmi, ve kterých jsou porušována lidská práva. (zdroj: Volební kalkulačka)

 

 


 

 

Rozbalit podrobnosti k rozdílům mezi Zelení versus Svobodní

Pokud se někdo rozhoduje mezi volbou Svobodných a Zelených, zvažuje dvě naprosto odlišné strany. Svobodní se domnívají, že Česku by bylo lépe mimo Evropskou unii, naopak Zelení jsou přesvědčeni, že bezpečnost a prosperitu nám zajistí jen celoevropská spolupráce. V době, ve které čelíme problémům globálního charakteru, není možné očekávat, že je budou moci řešit malé země samostatně. Nejzásadnější problém dneška, tedy změnu klimatu, Svobodní ve svém programu vůbec neřeší, podobně jako problematiku daňových rájů.

Když jsme u těch daňových rájů – Zelení chtějí zavést opatření, které jejich zneužívání zabrání, Svobodní chtějí vytvořit daňový ráj z Česka. To zní lákavě, čím ale bude firmy platit menší daně, tím budeme mít méně peněz na veřejné služby jako je školství, zdravotnictví nebo opravy silnic a železnic. Výše daní a kvalita života spolu souvisí jen málo – ve Švédsku či Dánsku mají daně vyšší než například v Mexiku, ale kvalitu života jistě vyšší.

Zelení také na rozdíl od Svobodných podporují, aby se děti s handicapem mohly vzdělávat mezi zdravými a školy k tomu měly příslušnou podporu, například více peněz na asistenty. Podporujeme také zlepšení podmínek pro péči o malé děti, například větší dostupností školek. A úplným základem pro nás je nešířit další zbraně mezi obyvatelstvo – což je naopak prioritou Svobodných. Bezpečnost občanů mají zajistit policie a armáda, ale také kvalitní podmínky pro život, které nikoho nevhání do náruče extrémistl, nikoli jednotlivci se svými zbraněmi.

 

 


 

 

 

Rozbalit podrobnosti k rozdílům mezi Zelení versus KSČM

Na rozdíl od KSČM od nás nikdy neuslyšíte protidemokratickou, protievropskou a „betonářskou“ rétoriku. KSČM se sice prezentuje jako strana pro mír a spravedlnost, ale mnohé v jejím programu tomu odporuje. Zelení stojí proti vývozu zbraní do nestabilních režimů, který nahrává extremistům. Pro Zelené mají lidská práva přednost. Oproti KSČM také navrhujeme opatření, která lidem opravdu prospějí: podporujeme sociální bydlení a kvalitní společné vzdělání pro děti. Kdo chce spravedlivější společnost a zachování přírody pro další generace, volí Zelené, ne KSČM.

 

 

 


Stále nemáte jasno? Zkuste volební kalkulačku nebo se podívejte na náš volební program.