V tichosti, bez žádné větší publicity, vyvěsilo Ministerstvo pro místní rozvoj na svou úřední desku oznámení „Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1“. Technokraticky zveřejněný a také technokraticky zpracovaný dokument však představuje zadání pro aktualizaci zásadní koncepce, která ovlivňuje, jakým způsobem se bude v příštích letech nakládat s českými městy a krajinou.

„Politika územního rozvoje je jakýmsi územním plánem pro celou Českou republiku. Obsahuje úkoly, které musí být kraji a obcemi v jejich územně plánovací dokumentaci řešeny. Je tak rozhodně špatně, že při zpracování aktualizace takto důležitého dokumentu se Ministerstvo pro místní rozvoj nesnaží o rozpoutání širší debaty mezi odborníky i veřejností,“ diví se předseda Zelených Petr Štěpánek.

Ostatně tomuto přístupu dle Štěpánka pak odpovídá i obsah zveřejněného dokumentu. Naprosto totiž neodpovídá aktuálním trendům a výzvám, které je nutné razantně na území ČR řešit. „Vypadá to, že ministerstvo si vůbec nevšimlo, že Česko už několik let po sobě čelí intenzivnímu suchu. Pro aktualizaci tak nejsou navržena žádná konkrétnější opatření, která by vedla k zadržování vody v krajině, jako je např. dělení rozsáhlých lánů orné půdy remízy, zakládání vodních ploch, mokřadů apod. Naopak je v dokumentu potvrzena i nadále územní ochrana nesmyslného projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe, který naopak vodní režim na území Česka zhorší,“ vysvětluje Štěpánek.

Zelení uplatnili vůči Zprávě o uplatňování politiky územního rozvoje České republiky několik připomínek, které směřují k zásadní modernizaci tohoto dokumentu. Vláda ČR už si musí uvědomit, že klimatická změna patří k hlavním výzvám současnosti.

Dokument s připomínkami si můžete přečíst zde.