1.Kdo znečišťuje životní prostředí zaplatí vyšší daněProvedeme sociálně spravedlivou ekologickou daňovou reformu.
2.Zlepšíme ovzduší a omezíme závislost na uhlí, ropě a plynu Podpoříme tzv. antifosilní zákon, který stanoví jasné tempo snižování emisí, a tudíž i zlepšování ovzduší a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu. Usnadníme obcím zavádění opatření pro zmírňování smogu.
3.Zachováme zdravou půdu omezením nešetrných zásahů do krajinyPřipravíme komplexní zákonnou ochranu půdy, která omezí všechny typy hrozeb: erozi, ztrátu organických složek, zhutnění, zábory pro výstavbu a zpevňování povrchu, kontaminaci škodlivými látkami a využívání průmyslových hnojiv.
4.Ochráníme krajinu před suchem a povodněmiNebudeme podporovat budování přehrad, naopak chceme, aby se v krajině obnovily mokřady, tůně, lužní lesy, nivní louky i malé vodní nádrže. Obnovíme také výkon veřejného vlastnictví a správy vodohospodářské infrastruktury s tím, že zákonem stanovíme povinnost obcí spravovat ji bez dalšího pronajímání soukromým společnostem.
5.Zastavíme předražené investice do jaderné energieUšetříme stamiliardy korun ze státního rozpočtu a z peněženek spotřebitelů elektřiny odmítnutím veřejné finanční podpory pro stavbu nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně.
6.Prosadíme šetrnější chov zvířat a podpoříme ekologické zemědělstvíZasadíme se o změnu podmínek a způsobů chovu tzv. hospodářských zvířat a podpoříme rozvoj ekologického zemědělství, které je šetrnější vůči chovaným zvířatům, zdraví lidí i přírodě.
7.Zvýhodníme zdravé potravinyPodpoříme nabídku dostupných zdravých a kvalitních potravin, zejména lokálních, a to jak v obchodech, tak ve školách či nemocnicích. Požadujeme stejnou kvalitu potravin jako v ostatních zemích EU.
8.Zastavíme ničení krajiny povrchovými doly a omezíme zisky uhlobaronůZrušíme usnesení vlády o částečném prolomení limitů těžby. Zvýšíme poplatek z vydobytého nerostu na minimálně 10 %.
9.Omezíme zátěž nákladní dopravouZavedeme satelitní mýtný systém pro nákladní automobily nad 3,5 tuny na celou síť veřejných pozemních komunikací.

Chceme Česko moderní, zdravější a spravedlivější. Bez vás to ale nedáme. Přidejte se.

Podpořím zelené darem Přidám se k Zeleným