Modernizace evropského hospodářství a infrastruktury, zvyšování kvality života a energetická soběstačnost a – takové jsou priority Zelených do letošních eurovoleb. Evropa podle Zelených také musí zůstat i nadále místem se zárukou lidských práv a svobod. Kandidátku a program Zelených dnes podpořil bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský v zaslaném vyjádření. 

Minulý týden jsme oslavili výročí 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. Bohužel, za těch dvacet let jsme od českých politiků nejčastěji slyšeli strašení tím, co je na EU špatně nebo opakování, co jako Česko nechceme. Bohužel to samé vidíme i dnes od vládních i opozičních stran v probíhající volební kampani,” zahájila svůj projev lídryně kandidátky Zelených, Johanna Nejedlová, zakladatelka organizace Konsent a držitelka ocenění Woman of Europe 2019 za své aktivity na poli lidských práv. 

“I proto potřebujeme novou generaci političek a politiků – chceme nabízet konkrétní poctivá řešení, ne jen laciný populismus. Nová generace podle nás nemusí být definovaná jen věkem, ale především způsobem myšlení. Dnešní politici zjevně nechápou, o čem je dnešní doba – zelená témata, jako je ochrana přírody, klimatu a modernizace ekonomiky, nejsou okrajová. Naopak, na tom jak je zvládneme, bude záležet naše prosperita a kvalita života v Česku,” pokračovala Nejedlová ve výčtu priorit. 

Pro řešení současných výzev musí Evropa mnohem více spolupracovat. “Hraje se o to, jak bude naše ekonomika vypadat třeba za 10 let. Zda budeme jen koukat na to, jak USA a Čína masivně investují, nebo se přidáme,” upozornila Nejedlová.   “Jako Zelení prosazujeme výrazné navýšení společného evropského rozpočtu a vytvoření permanentního nástroje pro půjčování na finančních trzích o velikosti alespoň 1 % HDP. Finance by měly jít na rozvoj strategických odvětví jako je výroba a vývoj baterií, čipů nebo větrných turbín a elektrolyzérů, tedy zařízení, které pomůžou modernizovat ekonomiku a snížit ceny energií,” nastínila konkrétní programové vize Nejedlová. “Modernizace ekonomiky a ochrana klimatu navíc musí přispět k tomu, aby se snižovaly nerovnosti ve společnosti. Pokud se lidem nezvýší kvalita života, nebudou potřebná opatření dlouhodobě udržitelná,” dodala.

Kromě modernizace ekonomiky zdůraznila Nejedlová druhý hlavní programový pilíř Zelených: ochranu lidských práv a svobod, za které je podle ní neustále potřeba bojovat. Chce v EU prosazovat mimo jiné zavedení práva na bezpečné interrupce do Evropské listiny práv a svobod. 

Téma lidských práv a ochrany klimatu se potkalo  v nedávném rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. U něj uspěla se žalobou skupina švýcarských seniorek, které zažalovaly Švýcarsko  za nedostatečnou ochranu klimatu,  V reakci na něj zaslal Zeleným podpůrné vyjádření bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský: 

Na rozsudku Evropského soudu pro lidská práva je pozoruhodné především to, že ono porušení úmluvy spatřuje v nečinnosti, a jeho význam daleko překračuje hranice členských států Rady Evropy. Pro naše soudy i ostatní státní instituce totiž podle našeho ústavního pořádku mají rozhodnutí štrasburského soudu pro lidská práva precendenční, tedy zavazující charakter,” vyjádřil se pro Zelené Rychetský.  “Jsem rád, že k rozsudku ESLP ve věci švýcarských seniorek se hlásí i naše Strana zelených a nebudu váhat jí v nastávajících volbách dát svůj hlas. Kandidátku navíc vede Johanna Nejedlová, které si vážím za její neúnavnou práci na poli ženských práv,” zaslal ve vyjádření emeritní předseda Ústavního soudu. 

Také v Česku nedávno vznikla iniciativa Prarodiče za klima, ve které je aktivní spolu s dalšími aktivními seniory a seniorkami i Hana Korvasová, ředitelka ekologického centra Lipka, která je jedenáctém místě kandidátky Zelených. 

Zelení mají v březnovém volebním modelu pro agenturu Median 3 % a podpora straně se od začátku roku ve volebních průzkumech zdvojnásobila.

Co dále zaznělo na tiskové konferenci 

Na tiskové konferenci měsíc před volbami vystoupil také Petr Doubravský, spoluzakladatel českých Fridays for Future, analytik a student ekonomie a environmentálních studií: “Válka na Ukrajině před dvěma lety ukázala, že obnovitelná energie je jedinou cestou k nezávislosti na ničení přírody, i nezávislosti na autoritářských režimech jakým je Putinovo Rusko. A když se někdo diví nad tím, že je mi 22 a dovoluji si ucházet se o funkci ve vrcholné politice, tak říkám: proč ne. Proč, když mladým lidem dávno došlo, že budoucnost bez fosilních paliv je tou jedinou možnou, a stávající politici nad klimatickou krizí zavírali oči a neřešili ji, proč bychom se nemohli podílet na rozhodování o budoucnosti, ve které budeme žít my všichni,” prohlásil Doubravský. 

“Využívání fosilních paliv začalo v Evropě a v Evropě také skončí. Chceme ukončit těžbu a spalování uhlí do roku 2030, spalování plynu do roku 2035 a využívání ropy do roku 2040. Namísto toho usilujeme o zvyšování energetické účinnosti a podporujeme obnovitelné zdroje energie tak, aby se každý v Evropské unii mohl podílet na vlastnictví a výrobě energie a mohl tak šetřit nejenom přírodu, ale i peníze. K tomu ale potřebujeme moderní infrastrukturu,” zdůraznil Doubravský prioritu Zelených. 

“Česko může těžit ze svojí polohy v srdci Evropy, můžeme se stát křižovatkou jak v dopravě, tak v distribuci energie, pokud zvládneme modernizovat naší distribuční síť. Máme společný energetický trh a to vyžaduje také společnou energetickou politiku a koncepci,” apeloval Doubravský, který se dlouhodobě specializuje na provázání energetiky, fosilního průmyslu a finančního sektoru.

Zuzana Pavelková, právnička se specializací na lidská práva, která je trojkou kandidátky, zdůraznila ve své řeči potřebu navýšit prostředky na program Erasmus, aby si jej skutečně mohli dovolit všichni evropští studující, kteří o něj budou mít zájem. Vzdělání je podle Zelených jednou z nejúčinnějších prevencí narůstajícího populismu i xenofobie v Evropě. 

Pětka kandidátky, architekt a urbanista Osamu Okamura, zdůraznil na tiskové konferenci potřebu adaptovat také města na probíhající změny klimatu. “Evropská populace stárne a právě v našich městech žije mnoho lidí v seniorním věku, pro která města musí zůstat bezpečným a přívětivým místem k životu. Klimatická opatření musí být zároveň sociální opatření,” apeloval na tiskové konferenci Okamura. 

Kompletní program Zelených do eurovoleb je k přečtení na webu:  www.zeleni.cz/evropa-je-nas-domov-zeleni-zverejnili-program-do-evropskych-voleb/