Plánovaná demolice souboru budov Transgas v dolní části Vinohradské ulice v Praze odhalila slabinu v současném přístupu k architektonickému dědictví druhé poloviny 20. století. “Jejich chystané zboření znovu oživilo problém, zda a jak ochraňovat umělecké hodnoty té doby. Zelení proto navrhují zavést transparentní a spravedlivý systém, který by měl předejít vyhrocení konfliktů a zajistit jak ochranu uměleckého architektonického dědictví, tak rozumnou obnovu městského interiéru,” uvedl Matěj Stropnický, předseda Zelených.

Zelení navrhují tato tři opatření:
1/ Ministerstvo kultury zavede veřejně přístupnou a soustavně udržovanou databázi, kde budou zveřejněny návrhy na památkovou ochranu objektů z 20. století od okamžiku jejich přijetí. Řízení může trvat dlouho, potenciální zájemce o nemovitost má být předem upozorněn, že probíhá a že může v budoucnu status nemovitosti změnit.

2/ Majitelé nemovitostí s majetkovým podílem státu nebo samosprávy budou mít povinnost před prodejem ověřit dotazem u odborné komise ministerstva kultury, zda objekt není památkově hodnotný. Na základě takto obdrženého dotazu komise věc zváží a na základě vlastního názoru případně sama navrhne památkovou ochranu.

3/ Podpoříme sestavení dobrovolné iniciativy z kvalifikovaných dobrovolníků, která systematicky projde architektonické dědictví moderní architektury a navrhne včas a předem vybrané budovy k památkové ochraně.

“Až na drobné výjimky byla veškerá architektura financovaná a kontrolovaná státem, takže lze vždycky říci, že ztělesňuje ducha státního socialismu. Skutečným důvodem bourání je ovšem pochopitelná aktivita developerů. Ti mají nárok na stabilní právní prostředí, proti tomu však působí iniciativy, které rovněž oprávněně požadují zachování kulturní a umělecké hodnoty minulosti v zájmu celé české společnosti. Tyto problémové situace se budou opakovat stále častěji. Státní instituce, jejichž povinností je takové konflikty řešit, by na to měly mít zavedené postupy,” dodala Milena Bartlová, členka expertního týmu Zelených pro stínování vlády.