Případ Dominika Feriho rozproudil celospolečenskou debatu o sexuálním násilí na ženách. Bohužel jsme nejen svědky toho, že se někteří lidé snaží problém bagatelizovat, ale také postrádáme účinná řešení. V České republice je přitom na policii nahlášeno přibližně 600 případů znásilnění každý rok, podle odborníků ale reálně každý rok dojde k 12 000 znásilnění!

Alarmující je, že každá desátá Češka zažije za svůj život znásilnění. Musíme dělat systémové kroky, abychom tohle číslo zásadně snížili. Naprosto mylná je obecně zakořeněná představa, že ke znásilnění dochází při násilném přepadení. V 90 % případů je původcem znásilnění někdo, koho žena zná – partner nebo manžel, kamarád, kolega či soused,” popisuje Magdalena Davis, spolupředsedkyně Zelených. “Jako zásadní proto vnímáme změnu definice znásilnění v českém právním řádu, která je nedostatečná,” dodává.

Současná definice v trestním právu vyžaduje zneužití bezbrannosti nebo využití násilí či vyhrožování. To vede k situacím, kdy mnohé případy sexuálního násilí přes zjevný nesouhlas oběti nejsou považovány za znásilnění. “Podporujeme požadavek občanských iniciativ na změnu definice znásilnění v zákoně, protože znásilnění je zkrátka jakýkoliv sexuální akt, který probíhá bez souhlasu zúčastněných,” říká k problematice spolupředseda Zelených Michal Berg. Petici organizace Amnesty International “Chce to souhlas” podepsalo již přes deset tisíc lidí. Podobnou úpravu má ve svém právním řádu už 12 evropských zemí.

Není to ale jediný krok, který pomůže sexuální násilí řešit. “V Česku není ani jedno centrum, které by mohlo nabídnout odbornou pomoc ženám, které byly znásilněny. O tom, že sexuální kontakt vyžaduje vzájemný souhlas, se neučí v sexuální výchově. A velmi slabá je edukace veřejnosti i orgánů jako policie, jak v takových situacích jednat s respektem k obětem. Situaci se snaží řešit některé neziskové organizace jako Persefona nebo Konsent, ale ze strany státu je tomuto problému věnována nedostatečná pozornost,” komentuje situaci Michal Berg.

Česká republika přitom již v roce 2016 podepsala Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, dosud ji ale neratifikovala a tím pádem nenaplňuje její poslání.

“Cílem mezinárodní úmluvy je nulová tolerance k této formě násilí a představuje významný krok k tomu, abychom předcházeli všem podobám násilí na ženách a pomáhali těm, kdo ho zažijí,” říká Magdalena Davis. “Vyzýváme vládu, aby ji urychleně uvedla do praxe a začala problém sexuálního násilí urgentně řešit,” dodala.

 

Přínosy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí:

  • zřízení kvalitních služeb odborné pomoci pro oběti násilí, např. telefonní linky pomoci, bezpečné azylové domy
  • vzdělávání odborníků pracujících v pomáhajících profesích
  • školení v přístupu k obětem ze strany policie a zdravotnického personálu
  • zefektivnění spolupráce institucí a profesí v oblasti stíhání násilí
  • motivování médií a společnosti k angažovanosti na poli prevence násilí
  • zlepšení informovanosti žen zažívajících násilí o tom, že nenesou odpovědnost za jednání pachatele
  • podpora terapeutických programů pro násilné osoby
  • prevence násilí – mediální kampaně, výchova a vzdělávání k respektu k lidským právům a rovnosti
  • důraz na jednotný přístup a vytvoření prostoru pro sdílení příkladů dobré praxe v oblasti potírání násilí napříč jednotlivými zeměmi

 

Zdroj dat k sexuálnímu násilí: https://konsent.cz/souhlas/
Zdroj k přínosům úmluvy: https://czlobby.cz/cs/zpravy/co-prinese-istanbulska-umluva-k-cemu-je-pojem-gender