Zelení si plně uvědomují bezpečnostní rizika, která v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2 hrozí, a plně podporují omezení sociálních kontaktů napříč celou společností. U porodů ale považují zákaz přítomnosti otců za přemrštěný.

Česko je momentálně jedinou zemí na světě, která zákaz otců u porodu nařídila. Tento zákaz jen nejen v rozporu s ústavou, ale také kontraproduktivní. Přítomnost otce u porodu může být při zajištění odpovídajících podmínek naopak výhodou, protože zdravotnický personál pak nemusí nutně trávit s matkou tolik času. Lze také předpokládat, že koronavirem jsou již postiženi buď oba rodiče nebo ani jeden z nich, neboť většinou sdílejí společnou domácnost, komentuje zákaz spolupředseda Zelených Michal Berg. Zelení vyzvali dopisem ministra Vojtěcha, aby opatření zrušil.

Součástí výzvy je i žádost, aby bylo zajištěno včasné testování rodičů i vybavení porodnického personálu odpovídajícími bezpečnostními pomůckami. Proti nařízení vlády již vznikla petice, kterou podepsaly desetitisíce lidí – zatím bez odezvy ministra zdravotnictví.

V návaznosti na zákaz přítomnosti otců u porodů rapidně přibývá stížností na necitlivé chování personálu českých porodnic. „Nejvíce znepokojená jsem zprávami o protizákonném odebírání novorozenců matce bezprostředně po porodu a jeho navrácení až ve chvíli, kdy je prokázáno, že matka není nakažena virem. Je to v přímém rozporu s odbornými porodnickými poznatky; dítě a jeho rodiče se mají sblížit co nejdříve, protože to může zásadně ovlivnit jejich vztah i zdraví,” komentuje situaci Magdalena Davis, spolupředsedkyně Zelených. „Zcela chápu obavy zdravotnického personálu, který v současnosti často nemá ani základní ochranné pomůcky a vybavení, ani to však nesmí sloužit jako legitimizace protiprávního nebo necitlivého jednání. To říkám i jako matka tří dětí,” zdůrazňuje Magdalena Davis.

 

Otevřený dopis ministru Adamovi Vojtěchovi:

2. dubna 2020


Vážený pane ministře,

prvně nám dovolte vyjádřit Vám podporu v závažné krizi, ve které se nyní naše země nachází. Plně si uvědomujeme obrovský tlak, který na Vás současná situace vyvíjí. Ujišťujeme Vás, že jsme jako Zelení přivítali zejména to, jak rychle byla vláda schopna přijmout zásadní a efektivní kroky k zastavení šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2, a věříme, že se vládě podaří zmírnit i následky následné ekonomické krize.

Je jasné, že ne vše může v takové době fungovat stoprocentně, a je to zcela pochopitelné. Obracíme se na Vás dnes proto v souvislosti s aktuální situací v českém porodnictví po Vašem celorepublikovém zákazu přítomnosti otců u porodu. Množí se svědectví o otřesných podmínkách u porodů, které nařízení bohužel způsobuje.

Vážený pane ministře, jak si jistě umíte představit, porod dítěte je velmi intimní a pro celou rodinu zásadní a nezapomenutelná věc, ve které je vzájemná blízkost partnerů a možnost jejich vzájemné podpory naprosto esenciální. Stejně jako si ti z nás, kdo už děti mají, pamatují to, co bylo u porodu krásné, pamatuje si člověk až příliš dobře i nedůstojné či přímo bolestné a ponižující situace, kterých je dnešní porodnictví přes snahu mnoha jednotlivců bohužel na mnoha místech stále plné. Až příliš mnoho rodičů i dětí v těchto týdnech zažívá příkoří z nesmyslného omezování jejich základních práv, které si budou pamatovat do konce života, protože výběr okolností porodu (jako je přítomnost obou rodičů u porodu) mezi základní práva daná ústavou patří. Role otce u porodu je navíc pozitivní v tom, že se stává jakýmsi advokátem rodičky – přebírá nad ní ochrannou funkci a dohlíží, zda-li se všechno děje tak, jak má, a zda-li nejsou porušována práva její a práva dítěte.

Bezpečnostní výhody Vámi nařízeného opatření jsou navíc nanejvýš diskutabilní. Dobře zvládnutá přítomnost otce u porodu – za použití veškerých nutných hygienických opatření, omezení pohybu po nemocnici apod. – naopak personálu ušetří nadbytečný kontakt s rodičkou. Lze také předpokládat, že vysoce nakažlivým koronavirem jsou již postiženi buď oba rodiče, anebo ani jeden z nich, neboť většinou sdílejí společnou domácnost. Vykázání otců z porodních sálů má na bezpečnost zdravotnického personálu zanedbatelný vliv.

Jak jistě víte, online petici “Pusťte tatínky k porodu” podepsalo k dnešnímu dni přibližně 40 000 lidí, což je nezanedbatelné číslo, zvláště s přihlédnutím k tomu, že jiná bezpečnostní opatření v rámci nouzového stavu jsou drtivou většinou obyvatelstva respektována. Je škoda ztrácet podporu veřejnosti pro ostatní, smysluplná opatření, kvůli tomuto zákazu, jehož přínos je přinejmenším sporný.

Znepokojivé je též, že mnohé porodnice si bezpečnostní opatření vykládají tak, že separují novorozené děti od rodiček až do doby, dokud tyto nemají negativní testy na Covid-19. To je nejen protizákonné jednání a zcela v rozporu s doporučeními WHO, ale i postup, který může ohrozit zdraví a rozvoj dítěte. I zde napáchané škody převyšují uvažované riziko a přivítali bychom Váš jasný pokyn porodnicím, aby se tak nedělo. Nesmyslný a v praxi neuskutečnitelný je také příkaz, aby žena měla po celou dobu porodu roušku.

Chceme Vás proto požádat, abyste situaci urychleně řešil, a to tak, že se české porodnictví stane první oblastí, kde se bezpečnostní opatření nyní začnou opět uvolňovat. Rodiče je jistě možné např. testovat v předstihu a personál porodnic je samozřejmě nutné vybavit dostatečným počtem všech potřebných zdravotních pomůcek.

Česká vláda je jedinou na světě, která takovéto drakonické opatření přijala, věříme proto, že je čas s tímto experimentem skončit.

S úctou

Magdalena Davis
Michal Berg
spolupředsedové Strany zelených