Evropské volby 2019

Děkujeme všem a hlasy pro Zelené a pro Spojence pro Evropu.
Získali jsme 11,65 %.

Koaliční kandidátka, jíž jsme byli součástí, získala 11,65 % a 3 mandáty v Evropském parlamentu. Zelení kandidáti a kandidátky bohužel zvoleni nebyli, přesto přispěli k úspěchu kandidátky s nejekologičtějším programem.

„Děkujeme všem za hlasy a podporu v kampani i v samotných volbách. Budeme dál pracovat na tom, aby zelená vlna dorazila i do zemí za bývalou železnou oponou a do Česka,“ říká Petr Štěpánek, předseda Zelených a náš lídr v evropských volbách.

 


Přehled výdajů na volební kampaň

dodavatel účel patby částka v Kč
předvolební průzkumy
Data Collect s. r. o. průzkum 37 147,00
venkovní reklama
JASNET spol. s r.o. tisk letáků 5 000,00
Jiří Weiner tisk letáků 199 529,00
Mediaservis s. r. o. distribuce letáků 275 139,00
jiné výdaje
Fio banka založení platební karty 1 000,00
Facebook online reklama 64 222,40
inzerce v tisku
 –  –  0,00
celkem 582 037,40

 


 

 

Kandidujeme v koalici Spojenci pro Evropu

„Evropa musí být v boji za ochranu životního prostředí jednotná“

Zelené najdete na kandidátce Spojenci pro Evropu s oficiálním jménem Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09, která má číslo 26. Jedním z hlavních témat společné kandidátky je ochrana životního prostředí a boj se změnami klimatu. Zelené na této kandidátce zastupuje 5 členek a členů. Budeme rádi za Vaši podporu pro sjednocenou Evropu a společnou proevropskou kandidátku. Protože spojovat se a spolupracovat je podle nás ta správná cesta.

 

Naši kandidáti a kandidátky

 

5. Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

53 let, přírodovědec, předseda Strany zelených, dlouholetý starosta MČ Prahy 4, Praha, 5. místo kandidátky

Narodil se tři roky před sovětskou okupací v rodině, která za války, po osmačtyřicátém i osmašedesátém, vždy stála na straně svobody a demokracie. Veřejně se proto začal angažovat už v osmdesátých letech, kdy odměnou za jeho práci byla akorát šikana od policajtů. S přáteli v ekologickém hnutí už tehdy vystoupil proti nesmyslným projektům jako průplav Dunaj-Odra-Labe.

V roce ´90 dokončil studium molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. První polovinu devadesátých let učil na State University of New York na Downstate Medical Center, kde měl také příležitost pracovat na své disertaci, kterou obhájil na Akademii věd ČR. Poté pracoval v ústavu experimentální botaniky AVČR a založil a vedl občanské sdružení Oživení zabývající se rozvojem cyklodopravy a protikorupční prací.

Coby radní hlavního města Prahy pro životní prostředí a cyklodopravu se zasloužil o vysázení lesoparků a o rozvoj stovek kilometrů cyklotras. Od roku 2002 je zvolen do zastupitelstva Prahy 4 a pět let byl také starostou této městské části. Povedlo se mu mimo jiné obnovit koupaliště Lhotka, ze kterého se stalo přírodní biotopové koupaliště a prosadit nulovou toleranci hazardu.

„Komunální politika mne naučila naslouchat lidem. V Evropském parlamentu tak budu moci prosazovat věci, které občany skutečně trápí. Proto mne nenajdete pouze v kanceláři, ale hlavně mezi Vámi.“

Petr Štěpánek je běžec a cyklista. Má dvě dcery. Rodina se společně stará o psa z útulku.

 

14. JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.

43 let, právnička, vysokoškolská pedagožka, zastupitelka města Ústí n. L., 3. místopředsedkyně Strany zelených, Ústí nad Labem, 14. místo kandidátky

Karolína je právnička a vysokoškolská pedagožka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně. Ve své akademické kariéře se zaměřuje na mořské právo, ochranu klimatu a biodiverzity a environmentální souvislosti lidských práv. Kromě doktorátu z práva životního prostředí na Právnické fakultě UK je držitelkou francouzského doktorátu v oboru mezinárodního práva veřejného, který získala na Univerzitě v Nantes.

Pochází ze Zlína, od dětství ale žije v Ústeckém kraji (dříve Teplicích, dnes v Ústí nad Labem), několik let strávila ve Francii. Od roku 2014 se za Stranu zelených angažuje v ústecké komunální politice, lokální hnutí PRO! Ústí zde v komunálních volbách v roce 2018 přivedla jako lídryně ke druhému místu za vítězným ANO. Její celoživotní láskou je moře; ve volném čase se věnuje potápění, ráda cestuje, poznává svět a obdivuje nekonečnou rozmanitost přírody.

S partnerem vychovává dceru a psa, který není z útulku.

 

20. Mgr. Matouš Vencálek

30 let, religionista, publicista, předseda Strany zelených v Jihomoravském kraji, Brno, 20. místo kandidátky

Vystudoval religionistiku na Masarykově univerzitě, kde momentálně působí jako doktorand, a věnuje se vědecké a publicistické činnosti ve svém oboru. Je předsedou jihomoravské krajské organizace Strany zelených a působí ve vedení odborné sekce Zelených pro vzdělávání a vědu. Je členem Komise výchovy a vzdělávání Rady města Brna a také Komise pro výchovu, vzdělávání a sport Rady Jihomoravského kraje.

V Evropském parlamentu by se proto rád věnoval především tématům vzdělávání a ochrany životního prostředí – změny klimatu, podpořené mnohdy nešetrným hospodařením s půdou a krajinou, si vyžadují globální akci, a společná evropská politika je v tomto ohledu klíčová. V oblasti vzdělávání by pak rád pracoval na dalším rozvoji studijních mobilit, zvyšování investic do vzdělávání a vědy v zemích EU a podpoře rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti vysokého školství a vědy.

 

24. Ing. Mgr. Hana Vacková

64 let, středoškolská učitelka, Olomouc, Strana zelených, 24. místo kandidátky

Pochází z Olomouce. Vystudovala ekonomiku na VŠZ v Brně a český jazyk a výtvarnou výchovu na PF UJEP Brno. Učí na Gymnáziu v Olomouci Hejčíně a je metodičkou prevence. Ráda se vzdělává, proto absolvovala v rámci celoživotního vzdělávání kurz arteterapie a také kurz etické výchovy. V učení se snaží uplatňovat metody Kooperativní výuky i Kritického myšlení. Je zakládající členkou Olomoucké palety, sdružení olomouckých výtvarných pedagogů, také stála u zrodu Společnosti učitelů českého jazyka.

Dlouhodobě spolupracuje s Člověkem v tísni při tvorbě materiálů k dokumentárním filmům pro školy. Dlouhodobá spolupráce ji pojí i s olomouckým Arpokem, a to hlavně v oblasti globálních rozvojových témat. Zajímají ji především enviromentální témata, lidská práva, a hlavně, není jí lhostejný osud planety.

 

26. Petr Kutílek, M.A., M.S.

43 let, vysokoškolský učitel, zastupitel, zahraničněpolitický expert, Praha, 26. místo kandidátky

Petr Kutílek je vysokoškolským učitelem a zastupitelem na největší, a jak sám říká „nejnormálnější“ pražské městské části. Absolvent politologie se zaměřením na demokratizaci střední Evropy a managementu pro veřejnou správu na zahraničních univerzitách. Po studiu pracoval v neziskové organizaci Respekt institut, kde inicioval protikorupční projekty.

V době, kdy pracoval pro poradenské firmy, se občansky věnoval také lidskoprávní situaci v Číně a v Rusku a jejich vlivu u nás. Stál mimo jiné u zrodu iniciativ „Nechceme Putina v Praze“ a „Náměstí Borise Němcova“. Do Evropského parlamentu kandiduje proto, že Evropská unie poskytuje a má poskytovat ochranu strategických zájmů České republiky proti nedemokratickým režimům a nabízí také silný rámec pro řešení dalších globálních výzev jako je změna klimatu.

Celou kandidátní listinu Spojenců pro Evropu najdete na webu www.spojenciproevropu.cz.

 

Program

1

1. Evropa chrání životní prostředí

Společnými jmenovateli řady environmentálních problémů a největšími výzvami naší doby jsou změna klimatu, ztráta biodiverzity a znečištění životního prostředí odpady a chemickými polutanty. Evropská příroda a krajina si zasluhují prioritní ochranu a nesmí se stát obětí zemědělských, průmyslových či těžebních zájmů. Je třeba se jasně přihlásit k odpovědnosti za naši planetu a za to, abychom ji našim dětem předali v nezhoršeném stavu. Chceme, aby EU byla světovým lídrem v oblasti nových technologií, které s sebou přinesou ekonomickou efektivitu, šetrnost k životnímu prostředí a nová pracovní místa. A budeme usilovat o to, aby při tom významnou roli hrály i české firmy.

2

2. Evropa podporuje vzdělání a inovace

Základním předpokladem úspěšného rozvoje vysokého školství a vědeckého výzkumu je mezinárodní spolupráce. Svobodný pohyb znalostí ani mobilita vědeckých pracovníků stále nejsou samozřejmostí. Budeme hledat cesty k prohloubení studijní mobility a k propojení národních vzdělávacích systémů, například formou co nejširšího uznávání studijních výsledků dosažených v rámci programu Erasmus+ a dalšího rozvoje evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA) založeného na srovnatelnosti a vzájemném uznávání akademické kvalifikace podle boloňského systému (bakalář, magistr, doktor).

3

3. Evropa podporuje rozvoj regionů

Jsme pro Evropu dodržující princip subsidiarity (tedy řešení problémů tam, kde to jde nejefektivněji, často na úrovni měst, obcí, krajů, regionů, jindy na úrovni států či Unie jako celku) a pro Evropu solidární, která pomáhá například chudším regionům se zvýšením kvality života jejich obyvatel.

4

4. Evropa nabízí příležitosti

Bohatství a stabilita naší země jsou neoddělitelně spjaty s prosperitou a stabilitou ostatních zemí Unie. Proto budeme prosazovat jednoznačná pravidla rozpočtové odpovědnosti členských států a taktéž pravidla pro jejich vynucování. Nechceme, aby občané a firmy byly zatěžovány nadměrnou a neodůvodněnou regulací.

5

5. Evropa garantuje bezpečnost

Základním předpokladem pro zajištění bezpečnosti obyvatel Evropské unie je fungování schengenského prostoru. Poslanci TOP 09 a STAN při svých hlasováních o evropském rozpočtu vždy podpořili navyšování výdajů na zabezpečení vnějších hranic EU, posílení rozpočtu agentur Frontex a EASO a dále podporuji směřování více zdrojů na efektivní zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti EU.

Přečtěte si detaily jednotlivých bodů programu.