Kdy budou otevřeny volební místnosti?

 • v pátek 20. října 14:00 – 22:00
 • v sobotu 21. října 8:00 – 14:00

Kde mám volit?

 • ve volebním okrsku, do kterého spadá adresa vašeho trvalého bydliště
 • zde můžete zadat adresu trvalého bydliště a najít si číslo svého volebního okrsku
 • pokud na mapě ještě nejsou uvedeny údaje o konkrétní volební místnosti, zjistíte je na internetových stránkách obecního úřadu (řada obcí a měst má přímo záložku volby na úvodní stránce), kde jsou uvedeny adresy všech volebních místnosti v dané obci/městě (zpravidla jsou volební místnosti umístěny v prostorách škol, obecních úřadů)

Co když v době konání voleb nebudu v místě trvalého bydliště?

Co si vzít do volební místnosti s sebou?

 • několik dní před volbami dostaneme do poštovních schránek hlasovací lístky
 • prohlédnout si je můžete i online
 • pokud volební lístky ve schránce nenajdete nebo je zapomenete, na požádání vám vydají přímo ve volební místnosti novou sadu lístků
 • zapomenout však nesmíte na průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)!
 • doporučujeme si lístky v klidu doma nachystat a do volební místnosti s sebou vzít pouze lístek té volební strany, pro kterou chcete hlasovat

Jak je to s kroužkováním?

 • pokud máte ve vybrané politické straně své oblíbence, můžete je podpořit zakroužkováním pořadového čísla (díky tomu se může kandidát posouvat výše a přeskočit kandidáty před sebou)
 • zakroužkovat je možné nejvýše 4 kandidáty

Co se bude dít ve volební místnosti?

 • volit můžete pouze osobně
 • předstupte před volební komisi
 • prokažte svou totožnost předložením občanského průkazu či pasu
 • od komise následně obdržíte prázdnou úřední obálku
 • pak se odeberete za volební plentu a do obálky, kterou jste obdrželi od komise, vložte vybraný hlasovací lístek
 • za plentu musíte jednotlivě, v prostoru se s vámi nesmí nacházet nikdo jiný
 • do obálky můžete vložit pouze jeden hlasovací lístek!
 • obálku vhoďte do volební urny

Prvovolič?

 • pokud se vaše osmnácté narozeniny teprve blíží, mějte na paměti, že volit smíte, pokud jste narozeni 21. října 1999 a dříve

A dál?

 • jakmile odvolíte, nezapomeňte se vyfotit, nahrát fotku třeba na Facebook a vyzvat kamarády, ať nám to taky hodí!